Lyttertal

Radiolytning i Danmark måles via to tilgange. Nationale stationer måles via elektroniske Radiometre (PPM) med ugentlig offentliggørelse, mens lokal radio registreres ved hjælp af dagbøger og day-after recall.

 

Gallup Lokalradio Index indeholder således informationer om danskernes radiolytning til de lokale radiostationer i Danmark, mens Gallups Radio Index hvert døgn på vegne af hele den danske radiobranche måler radiolytningen i Danmark ved hjælp af Radiometre (PPM’er).  Lyttertallene i Gallup Lokalradio Index indsamles ved hjælp af telefoninterviews, som afdækker danskernes radiolytning i går, nedbrudt på tidspunkter, steder og lokalradiostationer.

 

4 gange om året (i januar, april, juli og oktober) udgives en pressemeddelse med informationer om radiolytningen til de regionale og lokale radiostationer, baseret på Gallup Lokalradio Index. Tallene opgives for hele befolkningen (12 år og derover) svarende til 4.717.000 personer, og endvidere i målgruppen 12-50 år.

 

Se målingen af lyttertal her.