MEDIEdatabasen/Danske Medier

MEDIEdatabasen/Danske Medier (tidl Specialmedie Databasen) dækker mediegruppen fagblade, tidsskrifter, magasiner og specialudgivelser.

 

MEDIEdatabasen/Danske Medier er videreførelsen af Specialmedie Håndbogen. Håndbogen er blevet udgivet siden 1984 som “Dansk Fagpressekatalog” og har igennem årene været den centrale håndbog for annoncører, medie- og reklamebureauer, når de planlægger kampagner og køber annonceplads i specialmedier.

 

Mediegruppen anses med rette for at være vanskelig at overskue og database (samt håndbog) har altid været foreningens tilbud om opdaterede overblik over fagblade, tidsskrifter, net- og specialmagasiner i Danmark.

 

Desktop søgning: http://media.danskemedier.dk/

Mobilvenlig søgning:  http://media.danskemedier.dk/mobil.asp

 

MEDIEdatabasen/Danske Medier består af publicistiske medier, dvs fagblade, tidsskrifter og magasiner, der lever op til definitionen ‘…bringer information til forholdsvist præcist afgrænsede målgrupper, med branche-, forenings-, eller interessefællesskab i bred betydning, og giver denne information en selvstændig, redaktionel behandling…’.

 

Vejledning til opdatering (for medier).