Reklameforbrug

Rapport over Det danske Reklamemarked.

 

Reklameforbrugsundersøgelsen er en hel- og halvårlig opgørelse og kortlægning af det samlede, danske reklamemarked. Undersøgelsen er opdelt på grupperne annonceomsætning, anden reklame/andre kommercielle aktiviteter samt ufordelte produktions- og administrationsomkostninger.

 

Annonceomsætning dækker over mediegrupperne dagblade, lokal-/ugeaviser, købte magasiner, andre magasiner/gratis forbrugermagasiner, fagblade og tidsskrifter, årlige publikationer, outdoor og trafikreklame, TV reklame, radioreklame, biografreklame og internetreklame.

 

Anden reklame/andre kommercielle aktiviteter er opdelt på husstandsomdelte tryksager, direct mails, andre tryksager, telemarketing, udstillinger og messer, sportsponsering og reklameartikler. Endeligt dækker ufordelte produktions- og administrationsomkostninger over reklamebureauernes omkostninger til produktion, rådgivning, ekspedition og administration m.m.

 

Opgørelsen baseres på fortrolig indberetning fra de enkelte medieudbydere til Dansk Oplagskontrol. Bag undersøgelsen står en styregruppe og et antal ekspertpaneler.

 

Reklameforbrugsundersøgelsen udgives hvert år i april/maj måned.

 

 

Rapporten Det danske Reklamemarked 2016
Rapporten blev offentliggjort 24. april og kan købes ved at kontakte Markedschef Henrik Thøgersen på ht@danskemedier.dk eller tlf 3397 4000

 

Prisen er kr 1.795,- for medlemmer af Danske Medier og/eller Kreativitet og Kommunikation, og kr. 7.995,- for andre.

 

Omtalt i Danske Mediers Nyhedsbrev

 

Pressemeddelelse 2016

 

Hent rapporten fra 2014 her:
Det danske Reklamemarked 2014

 

HOVEDTABELLER:

 

Hent hovedtabeller som pdf her

Det Danske Reklamemarked 2016_hovedtabeller