IAB Danmark

iab_denmark

Note we also have an english website for IAB Denmark: http://iabdenmark.dk/

 

Danske Medier er medlem af IAB Europe og udgør den danske afdeling af organisationen, der har til formål, at udvikle den digitale industri i Danmark og Europa. En af styrkerne i organisationen er at medlemmerne omfatter både nationale foreninger samt virksomheder. Der er ca. 5.500 medlemmer på tværs af 28 lande.

 

Der er nedsat en række internationale ekspertgrupper, der arbejder med de enkelte fokusområder. Det drejer sig bl.a. om Policy Committee, Web Analytics Committee, Research Committee og Brand Advertising Committee. Grupperne udarbejder standarder, strategier, anbefalinger, analyser og udgiver rapporter. Danske Medier er repræsenteret i bestyrelsen af IAB Europe og diverse komiteer og arbejdsgrupper.

 

Public Affairs
En stor del af organisationens arbejde består af at følge international og især EU-lovgivning på områder, der har indflydelse på vores industri. Det er f.eks. persondatabeskyttelse, selvregulering og målrettet annoncering m.v., hvor vi sørger for at kommunikere vores holdninger til de rette beslutningstagere på både nationalt plan og i Bruxelles.

 

Research
Organisationen leverer også dokumentation af værdien af digital marketing ved at gennemføre en lang række pan-europæiske undersøgelser herunder AdEx Benchmark report (omsætning), Mediascope Europe (mediebrug) samt en lang række markedsanalyser .

 

Branchestandarder
Professionalisering forudsætter at der er defineret faste standarder, målinger og procedurer. IAB Europe varetager denne vigtige og helt centrale opgave i Europa og internationalt for at skabe tillid og sikkerhed omkring branchen.

 

Arrangementer
Vi promoverer branchen for online annoncering gennem events, rapporter, PR og større arrangementer, der hylder de bedste idéer og resultater i markedet. Det omfatter f.eks. Interact, IAB Europe Research Awards, MIXX Awards Europe and IAB Training Days – og herudover er vi partnere på en række andre pan-europæiske events.

 

Kontaktinformation
Henvendelser vedr. IAB kan rettes til: Allan Sørensen på as@danskemedier.dk eller tel. (+45) 3397 4281