Årets Avisside og Årets Webavis

 

 

Invitation til Årets Avisside og Årets Webavis 2015

Igen i år inviteres til at deltage i designkonkurrencerne for print- og webaviser.

 

Årets Avisside 2015

Det er avissider fra perioden 1. januar 2015 til  31. december 2015, der kan deltage i konkurrencen, som i år består af følgende kategorier:

  1. Forsider
  2. Featuresider
  3. Sektionsforsider/magasinforsider
  4. Terror (med udgangspunkt i terror i ind- eller udland i2015)
  5. Åben klasse

 

Kategorierne er nærmere beskrevet i Kriterier for Årets Avisside 2015.

Der skelnes som sædvanlig mellem større og mindre aviser – hhv. over og under 25.000 eksemplarer i oplag. Hver avis kan max. indsende 3 sider pr. kategori via ”Deltagerblanket 2015 PRINT”, som skal hæftes bag på hver enkel side.

Bidragene sendes, så de er modtaget i Pressens Hus, att. Årets Avisside, Skindergade 7, 1159 København K senest fredag 12. februar 2016 kl.12:00

 

Årets Webavis 2015

Konkurrencen om Årets Webavis i Danmark udskrives af Danske Medier.

Vi kårer også de bedste webaviser, og det er muligt inden fredag 12. februar 2015 kl.12 at tilmelde url’er (og evt. skærmdumps) i følgende kategorier:

  1. Årets digitale visuelle identitet
  2. Årets forside-design desktop
  3. Årets forside-design mobil
  4. Åben webklasse
  5. Årets digitale nyhedsdæknin

 

Kategorierne er nærmere beskrevet i Kriterier for årets webavis 2015.

Der er i år to klasser afhængigt af antallet af brugere, hhv. under og over 400.000. Der kan maksimalt indsendes tre forskellige bidrag (url’er) i hver kategori via ”Deltagerblanket 2015 WEB”, der mailes til priser@danskemedier.dk.

Siderne vil blive bedømt af en webjury i løbet af ugerne efter 12. februar 2016.

 

Deltagergebyr

For begge konkurrencer afhænger deltagergebyret af klassen, idet større dagblade (over 25.000 aviser i dagligt oplag) betaler kr. 500,- i grundgebyr samt kr. 150,-  pr. indsendt side/webside, medens mindre aviser (under 25.000 aviser i dagligt oplag) betaler kr. 300,- i grundgebyr og 100,- kr. pr. indsendt side/webside.

Betaling sker via vores konto i Danske Bank, Reg. nr. 3001, Konto nr.4183 10 64 73. Venligst påfør: ”Årets Avisside – Avisens navn”.

 

Henvendelse

Eventuelle spørgsmål i denne forbindelse kan rettes til journalistisk direktør Christian Kierkegaard, tlf. 33 97 40 00 eller ck@danskemedier.dk.

 

Om Årets Avisside

Designkonkurrencen Årets Avisside var oprindeligt en norsk konkurrence, som de øvrige nordiske lande deltog i.

I 1989 blev konkurrencen udbygget med nationale konkurrencer, hvis resultater blev samlet i en nordisk finale, og i denne forbindelse oprettede Danske Medier (DDF) den danske udgave af Årets Avisside.