Danske Medier om kortere praktik for fotojournalister og tv-medietilrettelæggere

Høringssvar til Uddannelses- og Forskningsministeriet

18. oktober, 2016

 

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Fuldmægtig Kirsten Lippert

Bredgade 43

1260 København K

 

Jur-hoeringssvar@uds.dk

Bekendtgørelse om fotojournalister og tv-medietilrettelæggere 
Danske Medier er blevet bekendt med, at to bekendtgørelser om uddannelsen til professionsbachelorer i tv- og medietilrettelæggelse og uddannelsen til professionsbachelor i fotojournalistik er sendt i høring.

 

Hovedparten af de studerende fra de to uddannelser er i praktik på virksomheder, der er medlem af Danske Medier, og Danske Medier vil godt udtrykke en undren over, at bekendtgørelsen ikke er sendt i høring hos os og andre organisationer inden for områderne – ikke mindst fordi der med de ændrede bekendtgørelser lægges op til ændringer i praktiktiden.

 

Danske Medier er brancheorganisation for private medier og organiserer bl.a. dagblade, magasiner, specialmedier, internetmedier og kommercielle lokalradioer.

 

Vedr. fotojournalistikuddannelsen

 

Kombinationen af forløbet på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og udviklingen af og arbejdet med kompetencer fra skoledelen har vist sig at føre til uddannelse af fotojournalister, der både herhjemme og i udlandet er meget anerkendte og vinder mange priser.

 

Det er derfor med stor betænkelighed, at Danske Medier ser forslaget om at forkorte praktiktiden.

 

Danske Medier har dog forståelse for forslaget, idet udviklingen hos en række af vores medlemsvirksomheder er, at der sker en kraftig reduktion i antallet af fastansatte fotografer og i stedet et øget brug af freelancefotografer. Flere medievirksomheder har helt lukket deres fotoafdelinger.

 

Derfor er det stadig vanskeligere at skaffe praktikpladser, hvor der er ansatte fotografer til at coache de studerende, og det er en konsekvens af denne udvikling, at det i dag er vanskeligt at skaffe praktikpladser til alle, selv om det årlige optag er på kun 16 studerende, og udviklingen gør, at der næppe bliver oprettet flere praktiksteder i fremtiden.

 

Alternativet til at forkorte praktiktiden vil være at reducere antallet af optagne studerende, men det vil næppe økonomisk være en farbar vej.

 

Danske Medier kan derfor tiltræde, at praktiktiden forkortes, selv om det medfører et kvalitetstab på uddannelsen. Foreningen vil opfordre til, at der kompenseres herfor ved, at uddannelsesforløbet på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole forlænges med et halvt år, så uddannelsen bliver på tre år på DMJX og et år i praktik.

 

Vedr. uddannelsen i tv- og medietilrettelæggelse

 

Dette er en forholdsvis ny uddannelse, hvor det har været vanskeligt at finde tilstrækkeligt kvalificerede praktikpladser.

 

Danske Medier finder også her, at de kompetencer, der opnås i praktiktiden, er meget væsentlige for kvaliteten af den samlede uddannelse. Forudsætningen herfor er, at kvaliteten af de enkelte praktikpladser er i orden, og derfor kan Danske Medier tilslutte sig, at praktiktiden forkortes, så der gerne skulle blive kvalificerede pladser til alle studerende.

 

Også her gælder, at kvalitetstabet ved den kortere praktiktid bør kompenseres ved, at undervisningsforløbet på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole forlænges med et halvt år.

 

Foreningen står naturligvis til rådighed, såfremt ovenstående bemærkninger ønskes uddybet. Henvendelser herom kan rettes til undertegnede på e-mail ck@danskemedier.dk eller telefon 3397 4000.

 

Med venlig hilsen

Danske Medier

Christian Kierkegaard

Journalistisk direktør

 

 

 

 

Læs hele nyhedsbrevet online