Danske Medier om rettigheder for visse af radio- og tv-selskabernes onlinetransmissioner samt retransmissioner af radio- og tv-programmer

Høringssvar til Kulturministeriet

4. november, 2016

Kulturministeriet

Att.: Fuldmægtig Lasse Lau Nielsen

Nybrogade 2
1203 København K
Sendt pr. email til lln@kum.dk

 

Høringssvar vedr. forslag til forordning om regler for udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af radio- og tv-selskabernes onlinetransmissioner samt retransmissioner af radio- og tv-programmer
Danske Medier har med tak modtaget Kulturministeriets opfordring til at komme med udtalelser til forslag til forordning om regler for udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af radio- og tv-selskabernes onlinetransmissioner samt retransmissioner af radio- og tv-programmer.

 

Indledningsvis skal det bemærkes, at Danske Medier bakker om EU-Kommissionens ønske om at fremme det grænseoverskridende udbud af onlinetjenester i forbindelse med radio- og tv-udsendelser og lette de digitale retransmissioner af radio- og tv-programmer fra andre medlemsstater. Danske Medier kan ligeledes tilslutte sig EU-Kommissionens ønske om, at brugere i hele EU skal have øget adgang til tv- og radioprogrammer.

 

Danske Medier bakker derfor op om det fremsatte forordningsforslag, hvorved der i artikel 2, indføres anvendelsen af ”princippet om oprindelseslandet” i forbindelse med tilknyttede onlinetjenester. Foreningen finder, at dette tiltag vil lette klareringen af rettigheder mellem tv- og radiovirksomhederne og rettighedshaverne/forvaltningsorganisationerne og dermed skabe bedre arbejdsvilkår for tv- og radiovirksomhederne.

 

Foreningen ønsker dog at gøre opmærksom på, at når der skal fastsættes vederlag for de rettigheder, der er underlagt princippet om oprindelseslandet, så er det vigtigt, at der udover den tilknyttede onlinetjenestes egenskaber, publikum samt sprogversionen, også bliver lagt vægt på den indtægt som reelt genereres af radiovirksomheden. Dette er særligt vigtigt, da lyttere fra udlandet ikke genererer forøgede indtægter til radiovirksomhederne og bør derfor tages med i overvejelserne ved fastsættelsen af vederlaget.

Danske Medier står naturligvis til rådighed, såfremt ovenstående bemærkninger ønskes uddybet. Henvendelser herom kan rettes til undertegnede på e-mail rrb@danskemedier.dk eller telefon 2536 0144.

 

 

Med venlig hilsen

Danske Medier

 

 

Rasmus Roed Borg

Konsulent, cand.jur.

Læs hele nyhedsbrevet online