Ny rapport om brugen af E-Avis

Stadig flere læser e-Avis på smartphone

16. september, 2016 | Mobil

Det, at en avis kan læses uanset, hvor læseren befinder sig, er den væsentligste grund til læsning af en avis som e-Avis fremfor på papir, viser en analyse, som Visiolink har gennemført blandt e-avislæsere af 10 europæiske aviser.

 

64 pct. siger, de læser avisen som e-Avis, fordi den da er tilgængelig uanset, hvor de er, ni pct. finder, det er et fint supplement til papiravisen, ni pct. vælger e-Avis for at spare papir, og fem pct. begrunder læsning på e-Avis med, at de så får nyhederne tidligere end, hvis de skal vente på papirudgaven.

 

Visiolink spurgte de 17.000 e-Avis-læsere, om det er vigtigt at have adgang til web-tv og de seneste nyheder i e-Avisen. Godt en tredjedel ønsker dette supplement, mens knap totredjedel ikke tillægger det betydning.

 

Det er især de lidt ældre læsere, som vælger e-Avis. Gennemsnitsalderen blandt brugerne er 58,3 år, og det svarer til aldersfordelingen blandt de, som læser aviser på papir.

 

Stadig flere læser e-Avis på smartphone. Andelen er steget fra 13 pct. i efteråret 2015 til 20 pct. i foråret i år. Tablets er dog den klart foretrukne platform til læsning af e-Avis. 62,7 pct. læser e-Avisen her.

 

Langt hovedparten – 62,7 pct. – læser e-Avis på tablet, mens 20 pct. læser e-Avis på en smartphone.

Læs rapporten.

Læs hele nyhedsbrevet online