Dagbladene ønsker ændringer i mediestøtten

Ønsker mulighed for at opkræve distributionstillæg eller henvise til e-udgaver

16. marts, 2017 | Marked og økonomi

Netværket Dagbladene opfordrer kulturminister Mette Bock til at løse to udfordringer, som den nuværende mediestøtte medfører for dagbladene.

 

I et høringssvar om en ændring af mediestøtte, som skal sikre grænselandsaviserne fortsat støtten, opfordrer de til, at reglerne samtidig ændres på to andre områder.

 

Det er en forudsætning for at få mediestøtte, at nyhedsmedierne leveres eller stilles til rådighed i hele landet på ens vilkår for brugerne og skal være tilgængelige for alle. Med PostNords prisstigninger og omlægninger af distributionen er det ifølge Netværket Dagbladene blevet forholdsmæssigt dyrt at distribuere i visse tyndt befolkede dele af landet. Derfor ønsker dagbladene at få mulighed for at henvise brugere i disse områder til en elektronisk udgave af mediet, uden at det koster mediestøtten. Alternativt ønsker dagbladene at få mulighed for at opkræve et særskilt distributionstillæg for landområderne.
Dagbladenes andet ønske er ændrede regler for kontrollen med, at medierne overholder kriterier om at bringe mindst 50 pct. redaktionelt stof. I dag skal kravet været opfyldt hver dag, for at et medie kan få mediestøtte. Dagbladene ønsker, at grundlaget for stikprøvekontrol for trykte titler, der udgives mere end to gange ugentligt, ændres til, at kravet om mindst 50 pct. redaktionelt indhold skal opfyldes f.eks. på ugebasis og ikke for hvert enkelt nummer.

 

-Herved sikres både en overholdelse af kravet om andelen af redaktionelt indhold, og at dagbladene fortsat har mulighed for at få de nødvendige reklameindtægter, skriver Netværket Dagbladene.

 

Kulturministeriet forholder sig ikke til netværkets ønsker i et høringsnotat, der er sendt til Folketingets kulturudvalg i forbindelse med forslaget om støtten til grænselandsaviserne.

Læs hele nyhedsbrevet online