Danske Medier fremlægger forslag til medieaftalen i 2014

Styrkelsen af DR og TV 2-regionerne betyder en svækkelse af de private medier

19. marts, 2013 | Medieverdenen

 

Danske Medier fremlægger i denne uge sine ønsker for medieaftalen for kulturminister Marianne Jelved og medieordførerne.

 

Danske Medier ønsker med forslagene at sikre, at der bliver plads til de private medier i fremtidens mediebillede. Organisationen advarer mod DRs og TV 2-regionernes tiltagende dominans.

 

– Efter det seneste medieforlig er DR og de regionale TV 2-stationer blevet styrket så meget, at det har betydet en svækkelse af de private medier. Tiden er inde til besindelse hos de politikere, som bestemmer over statens medier og definerer kravene til offentlig service, skriver Danske Mediers formand Per Lyngby og administrerende direktør Ebbe Dal.

 

Danske Medier foreslår, at der sker en markant ændring af de statslige mediers netaktiviteter, da det er en forudsætning for, at de private netmedier kan blive betalingsmedier. Danske Medier foreslår, at DR og TV 2-regionerne alene kan bruge nettet til at udbrede indhold fra konkrete radio- og tv-udsendelser. En sådan ordning findes i Tyskland.

 

Foreningen vil desuden have begrænset omfanget af de statslige mediers udnyttelse af private mediers indhold i radio, tv og på nettet og ønsker derfor på grundlag af en ny fødekædeanalyse en revision af reglerne for de statslige mediers citater af de private mediers indhold.

 

DR kommer i 2013 op på at drive seks tv-kanaler og dermed intensiveres DRs kamp om markedsandele i forhold til private tv-stationer og det delvis reklamefinansierede TV 2 Danmark.

 

– Hver gang DR styrker sin position på markedet, tages der tid og brugere fra private medier, som helt eller delvis skal finansiere deres virksomhed med reklame, skriver Danske Medier, som ønsker en gennemgribende analyse af DRs eksisterende programvirksomhed.

 

Danske Medier ønsker desuden en opgradering af værdi- og markedstesten bl.a. ved, at testen af, hvordan en ny tjeneste påvirker markedet, skal gennemføres af Konkurrencestyrelsen, og at grænsen for, hvornår der skal gennemføres en test ændres, så også mindre nye aktiviteter skal testes.

 

Læs Danske Mediers oplæg her

Danske Mediers formand Per Lyngby ofg adm. direktør Ebbe Dal præsenterer oplægget i en kronik i Morgenavisen Jyllands-Posten. Læs kronikken her

 

 

 

Læs hele nyhedsbrevet online