Danske Medier indbringer kommunale byportaler for Økonomi- og Indenrigsministeriet

Ønsker konkurrence om reklamer på lige vilkår

19. april, 2017 | Marked og økonomi

Flere kommuner har de seneste år etableret digitale byportaler, som viser spots for kommunale arrangementer, men også rummer kommercielle reklamer.

 

Danske Mediers bestyrelse har besluttet at henvende sig til Økonomi- og Indenrigsministeriet for at få afklaret, om det er lovligt, at kommunerne på denne måde går ind på markedet for annoncering, og mange steder til en pris, der er under markedsprisen.

 

Danske Medier peger på, at det økonomiske fundament for de private medier udgøres af annoncer, og at en generel adgang for kommunerne til at drive byportaler med reklamer kan få alvorlige konsekvenser for de lokale mediers mulighed for at skabe de nødvendige annonceindtægter.

 

De private medier er vant til konkurrence, men konkurrencen skal foregå på lige vilkår, og det gør den ikke, når kommunen med offentlig finansiering indtræder på annoncemarkedet og etablerer en annonceringsplatform og en prissætning, som de private aktører ikke kan konkurrere med.
Sagen er taget op på baggrund af, at Randers Kommune har opstillet seks digitale byportaler.

 

Læs hele nyhedsbrevet online