Danske Medier om EU-direktivforslag om momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter

Høringssvar til Skatteministeriet

13. januar, 2017

Direktiv om ændring af momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter

 

Danske Medier har med tak modtaget ovenstående direktivforslag til høring.

 

Foreningen ser med tilfredshed på, at EU-Kommissionen har fremsat forslag til direktiv, der gør det muligt for alle medlemslande at kunne anvende samme momssatser på elektronisk leverede bøger, aviser og tidsskrifter som dem, medlemslandene anvender på trykte bøger, aviser og tidsskrifter.

 

Foreningen lægger vægt på, at det ved henvendelse til Marie Louise Jacobs, Skatteministeriet er bekræftet, at ordet ’tidsskrifter’, der i den engelske tekst hedder ”publications”, også dækker magasiner, specialmedier og fagblade.

 

Evt. henvendelser herom bedes foretaget til undertegnede.

 

Nærværende mail fremsendes som ønsket også i kopi til juraogsamfundsøkonomi@skm.dk, men ved indskrivning af mailadressen meddeles det tilbage, at den ikke længere er gyldig.

 

Venlig hilsen

Danske Medier

 

Ebbe Dal

Adm. direktør

Læs hele nyhedsbrevet online