Danske Medier om evaluering af offentlighedsloven

Ingen dokumentation for, at de nuværende regler er til gene for den politiske beslutningsproces

30. april, 2013 | Journalistik og redaktion

Danske Medier finder, at aftalepartiernes beslutning om at evaluere de kritiserede bestemmelser i den nye offentlighedslov ikke rokker ved, at det foreliggende forslag rummer alvorlige demokratiske problemer.

 

Forligspartierne vil have Folketingets ombudsmand til at evaluere loven efter tre år. Ombudsmanden har dog meddelt, at han alene kan lave en redegørelse over de klagesager, der har været. Læs om evalueringen.

 

 – Vi vil anbefale, at forligspartierne udsætter vedtagelsen af loven – og bruger tiden til at undersøge, om der er et behov for ændring af bestemmelserne om den politiske beslutningsproces, siger Danske Mediers adm. direktør Ebbe Dal.

 

 – Det er ikke lykkedes for justitsministeren eller nogle af ordførerne for forligspartierne at komme med blot et enkelt konkret eksempel på, at de nuværende regler om aktindsigt har været til gene for den politiske beslutningsproces. Derfor har vi endnu ikke set dokumentation for, at der skal gennemføres så vidtrækkende indgreb i åbenheden om den demokratiske proces, som der lægges op til, siger Ebbe Dal.

 

Han finder, at det virker forkert at bede Folketingets ombudsmand om at evaluere, om ændringerne praktiseres snævert, når Justitsministeriet netop har meddelt, at der efter den nye lov ikke kan gives aktindsigt i faktuelle oplysninger om antal ledige, der falder ud af dagpengesystemet.

 

Danske Medier opfordrer forligspartierne til at lytte til den meget stærke folkelige manifestation, som bl.a. er kommet til udtryk ved, at over 70.000 har skrevet under på, at offentlighedsloven skal stoppes.

 

– Politikerne kan ikke overse en sådan manifestation, siger Ebbe Dal.

 

 

 

 

Læs hele nyhedsbrevet online