Danske Medier om udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok

Høringsvar til Kulturministeriet

5. april, 2016 | Orientering

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse om Radio- og TV-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 – som følge af tillægsaftale om digital radio

 

Danske Medier har med tak modtaget invitation til at besvare den fornyede høring om det fremtidige udbud af tilladelser i DAB-blok 3.

 

Danske Medier har ingen kommentarer til den egentlige ændring i bekendtgørelsen vedrørende anfordringsgaranti. Vi havde gerne set, at det fortsat var et krav at en ansøger kunne dokumentere en eller anden økonomisk formåen, idet der vil være mange omkostninger forbundet med at realisere tilladelsen til programvirksomhed i forhold til rettigheder, sendesamvirke mv., og at der derfor ved fravalget af garantistillelse kan forekomme, at der gennemføres en omfattende procedure i Kulturstyrelsen i forbindelse med tildelingen uden at den tildelte virksomhed nogensinde kommer i luften.

 

Som en konsekvens af den fjernede garanti finder Danske Medier det derfor nødvendigt at rette fokus på §9, stk. 2 vedrørende pointskala. I forlængelse af de drøftelser, der i øjeblikket finder sted i forarbejdet til det kommende FM udbud af lokalradio sendetilladelser er det vigtigt at der tages højde for, at en pointskala ikke resulterer i, at en ansøger, der tilfældigvis har 100.000 kr. mere i banken altid vil se skønnest ud i alle regioner. I hver tilfælde er det nødvendigt at finde mere subtile kriterier end som i 1. udbud, hvor der i notat 22. september 2014 ”Revision af bekendtgørelse om udbud af sendemulighed i DAB Blok-3” var fastlagt ”jo højere soliditetsgrad og likviditetsgrad, desto bedre” og dermed højere pointtal.

 

Danske Medier står naturligvis til rådighed, såfremt en uddybning af disse synspunkter ønskes. Henvendelse herom kan rettes til direktør, cand.merc. Marianne Bugge Zederkof på tlf. 33 97 40 00 eller e-mail mbz@danskemedier.dk

 

Med venlig hilsen
Danske Medier

Læs hele nyhedsbrevet online