Danske Mediers årsberetning for 2016-17 udkommet

Skal drøftes på Danske Mediers generalforsamling 10. maj

20. april, 2017 | Nyt fra Danske Medier

Danske Mediers bestyrelse har godkendt den skriftlige årsberetning for Danske Medier for 2016-2017.

 

Beretningen skal drøftes på Danske Mediers generalforsamling 10. maj i DGI Byen i København.

 

Læs beretningen.

 

En trykt udgave af beretningen kan rekvireres på mail@danskemedier.dk

 

 

Læs hele nyhedsbrevet online