Ansøgning om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter (Bladpuljen) i 2017

Kulturministeriet giver tilskud til distribution til visse periodiske blade og tidskrifter fra Bladpuljen.

15. december, 2016 | Annoncer

Kulturministeriet giver tilskud til distribution til visse periodiske blade og tidskrifter fra Bladpuljen.

 

Foreninger og udgivere, som på et ideelt grundlag bidrager til demokratisk debat, kulturel og samfundsmæssig oplysning eller fremmer foreningslivet og indhold

 

har almennyttig eller humanitær karakter,
eller

er inden for områderne kultur, undervisning, idræt, miljø og religion

 

For at opnå tilskud fra denne pulje i 2017, skal en ansøgning være Slots- og Kulturstyrelsen i hænde senest 6. februar 2017, kl. 12.00. Ansøgning sker via elektronisk ansøgningsskema, som findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside på www.slks.dk. Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfrist vil ikke komme i betragtning.