E-databeskyttelsesforordning en alvorlig trussel for medier

Forslag fra EU-Kommissionen kræver forudgående samtykke til alt på nettet

20. januar, 2017 | Leder

Hensigten var, at det skulle blive enklere for brugere af digitale medier, når det forældede cookie-direktiv erstattes med en ny e-databeskyttelsesforordning – men resultatet tegner til at blive det stik modsatte. For brugerne bliver det endnu mere besværligt – og samtidig er det en alvorlig trussel mod nyhedsmediers mulighed for at finansiere indhold gennem bannerannoncering.

 
EU-Kommissionens forslag, der blev fremsat i sidste uge, lægger op til, at der skal indhentes forudgående samtykke til at behandle stort set enhver form for oplysning – uanset om det er persondata eller ej.

 

Dermed bliver der endegyldigt lukket for, at medier og tredjeparter kan indsamle og anvende data uden forudgående samtykke på baggrund af ”legitim interesse” – hvilket begrænser mulighederne for at målrette annoncering betydeligt og dermed værdien heraf.

 

Både erhvervsliv og privatlivsforkæmpere retter med god grund en skarp kritik af forslaget. Kommissionen har tydeligvis intet lært af det fejlslagne forsøg på at indføre krav om, at websites skal/burde indhente samtykke inden placering af cookies til daglig irritation for enhver, der besøger et website.

 

Antallet af forskellige dataregistreringer fra vores devices lige fra pc, tv, tablet, mobil, ure, biler, varmepumper, gasfyr, eltavler, køleskab, halsbånd, GPS, pendlerkort, nøglekort, husalarmer, højttalere, spillekonsoller, legetøj, termostater, overvågningskameraer osv. er jo så enorme, at hvis vi konstant skal forholde os til det hele, så forholder vi os til intet og klikker kun irriteret OK, imens det nu ”oplyste” samtykke bliver mere og mere omfattende.

 

Som frie demokratiske medier har vi et ansvar for, at der værnes om privatlivet og en forpligtigelse til at agere som forkæmper for den almene borgers rettigheder og interesse.

 

Vi skal sige til, når lovgivningen indrettes så uhensigtsmæssigt, at man opnår præcis det modsatte af intentionen, som det er tilfældet her. Vi har samtidig en helt legitim og berettiget interesse i at anvende de nødvendige oplysninger på forsvarlig vis, til at tilbyde det rigtige indhold i rette form på rette tid og sted. Vi er nødt til at være værdiskabende for vores annoncører, der har en forventning om, at vi leverer deres budskab på bedste vis. Ellers flytter de deres annoncekroner til mere effektive kanaler, og annoncering er fortsat en en økonomisk forudsætning for at kunne finansiere indhold, information og service til gavn for alle borgere.

 

Danske Medier ser med stor bekymring på det fremlagte forslag og konsekvenserne, en vedtagelse vil få – og vil i tæt samarbejde med vores europæiske organisationer arbejde for, at der rettes op på forslaget på dets vej gennem Europa-Parlamentet og Rådet.

 

 

Læs hele nyhedsbrevet online