EU barsler med nye stramninger for databrug

Ændringer får store betydning for annoncering online

15. december, 2016 | Mobil

Et lækket arbejdsudkast til en ny forordning, der skal afløse det nuværende cookiedirektiv, viser, at Kommissionen agter at indføre yderligere stramninger til databrug.

 

Helt grundlæggende kommer der krav om forudgående samtykke til alt herunder datalagring, processering eller tilgang til information på brugeres enheder. Ændringerne vil bl.a. få stor betydning for annoncering på onlinemedier.

 

Der er flere elementer, som er vigtige at bemærke ved udkastet: Der er tale om en forordning, som vil få øjeblikkelig og ensartet virkning i alle EU-lande. Dvs. mulighederne for fortolkning bliver meget begrænsede. Bødestørrelsen er den samme som i persondateforordningen altså op til fire pct. af samlet årlig global omsætning eller 150 mio. kr., hvad der end er højest.

 

Reglerne omfatter stort set alle former for data herunder metadata. Bemærk at det ikke er afgrænset til persondata. Som noget nyt vil tjenester som Facebook Messenger og Snapchat m.v. samt maskine-til-maskine kommunikation (IoT) også være omfattet, oplyser Danske Mediers digitale chef Allan Sørensen.

 

Samtykket skal være forudgående, informeret og kræver en aktiv handling. Det kan imidlertid gives via browserindstillinger. Disse skal dog som default være indstillet til at blokere for 3. partscookies og tracking (selv om en browser teknisk set ikke kan blokere for tracking). Men 3.parts tracking af nogen art uden samtykke er altså også forbudt.

 

Det fremhæves, at dataindsamling til direkte markedsføring kræver forudgående samtykke, og at det omfatter alle former for reklamehenvendelser til en modtagers elektroniske enheder. Stort set al markedsføring (ikke kun programmatic) anvender dataudveksling, som vil blive omfattet af krav om samtykke.

 

Der er dog enkelte undtagelser: Det gælder for broadcasting, 1.parts webtrafikmåling, teknisk nødvendig dataudveksling for at levere den service, som en bruger har efterspurgt samt indstillinger som f.eks. sprogvalg. Herudover er det (fortsat) muligt at sende reklame e-mails til eksisterende kunder for samme typer varer.

 

Kommissionen håber, at reglerne kan træde i kraft samtidig med databeskyttelsesforordningen, hvilket vil sige seneste fra maj 2018.

Der skal dog tages forbehold for, at ovenstående baseres på et uofficielt lækket arbejdsdokument, der imidlertid er bekræftet fra central kilde. Det endelige forslag præsenteres 11. januar 2017, hvorefter det skal behandles i Europa-Parlamentet og i Rådet.

Læs hele nyhedsbrevet online