Forlig om overenskomster for journalister

Resultatet skal til afstemning sammen med det samlede mæglingsforslag (opdateret 15. marts med resultatet af afstemning på Jyllands-Posten.)

13. marts, 2017 | Marked og økonomi

Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund er blevet enige om fornyelsen af ni overenskomster for journalister.

 

Overenskomsterne gælder for perioden 1. marts 2017 til 29. februar 2020.

 

Der er aftalt en samlet forøgelse af lønningerne (skala/grundløn, genetillæg og personligt tillæg) på 1,2 pct. i hvert af de tre år. Skala/grundlønnen forhøjes med 275 kr.  1. marts i hvert af de tre år, genetillæggene med 1,6 pct. pr. år, og så er der sat midler af til regulering af de personlige tillæg.

 

Halvdelen af beløbet til personlige tillæg fordeles i de to første år ligeligt mellem alle medarbejdere, mens ledelsen disponerer den anden halvdel. I det tredje år fordeles puljen til personlige tillæg med et ens beløb til alle medarbejdere.

 

I det tredje år kan tillidsrepræsentanterne anmode om en drøftelse af yderligere regulering. Selv om lønudviklingen er lagt fast i perioden, understreger DMA og DJ, at der er tale om en minimallønsoverenskomst.

 

Praktikantlønnen, der er på 16.621 kr. om måneden, reguleres ikke 1. marts i år – men med 1,7 pct. både 1.marts 2018 og 1. marts 2019. Det er aftalt, at forhandlingerne om en fornyelse af praktikantaftalen fortsætter i august i år med henblik på en afslutning inden udgangen af september, og at det er muligt at ændre den i overenskomstperioden.

 

På to overenskomster sker andre ændringer end de rent økonomiske. Det er på overenskomsten for Berlingske, hvor arbejdstidsreglerne ændres, så der blandt andet indføres en månedsnorm. Samtidig ændres reglerne for genetid.

 

Også på overenskomsten for Jyllands-Posten er der indgået aftale om ændrede arbejdstidsregler – samt om projektløn. Aftalen har været til urafstemning blandt medarbejderne på Jyllands-Posten, hvor der ifølge Journalistforbundet.dk var flertal for aftalen, som dermed er en del af forliget.

 

Forliget indgår i det samlede mæglingsforslag for det private arbejdsmarked og skal til afstemning som en del af dette.

 

Overenskomsterne omfatter Fællesoverenskomsten, Berlingske, Politiken/Ekstra Bladet, Jyllands-Posten, Kristeligt Dagblad, Dagbladenes Bureau, Ritzaus Bureau og 24timer (Watch-medierne).

Læs hele nyhedsbrevet online