Invitation til ugeavisernes årspris 2015

Sidste frist for at indsende bidrag 28. august 2015

27. maj, 2015 | Nyt fra Danske Medier

Med det formål at tilskynde de lokale ugeaviser til at udvikle og forbedre den journalistiske kvalitet arrangerer Danske Medier en årlig konkurrence med uddeling af priser, der hædrer de bedste deltagere.

 

Alle lokale ugeaviser, der er medlem af Danske Medier, kan deltage ved at indsende et eller flere af deres bedste bidrag fra det forløbne år, dvs. 1. august 2014 til 31. juli 2015.

 

Kategorierne er:

 

• Lokale nyhedshistorier

• Lokale features

• Redaktionelle ideer og initiativer

 

Desuden kåres Årets Ugeavis

 

Bedømmelseskriterierne baseres på traditionelle, etablerede journalistiske kriterier:

 

• Den journalistiske behandling

• Det anvendte illustrationsmateriale

• Den grafiske udformning

 

Både trykte og digitale udgaver og initiativer kan komme i betragtning til priserne.

 

Hædersbeviser udformes som certifikater beregnet til ophængning på bladets kontorer. Der uddeles tre priser i hver af kategorierne: Guld, sølv og bronze, ni i alt, forudsat at kvaliteten er til stede.

 

Desuden kårer juryen Årets Ugeavis, som modtager kr. 10.000.

 

Juryen kan udvælge Årets Ugeavis blandt de indstillede til de tre øvrige priser – men det er også muligt at indstille en ugeavis til prisen Årets Ugeavis.

 

Årets Ugeavis går til en avis, der gennem aktiviteter, initiativer eller på anden måde har gjort sig bemærket, og som herigennem kan være til inspiration for andre lokale ugeaviser.

 

Tilmelding til konkurrencen:

Hver avis kan max. indsende 3 bidrag pr. kategori og højest et forslag til Årets Ugeavis. Bidrag til konkurrencen indsendes i fem originale eksemplarer, eller tryk heraf, senest fredag 28. august 2015. Bidrag indsendes til Danske Medier, Pressens Hus, Skindergade 7, 1159 København K mrk. Ugeavisernes Årspris.

 

Vi vil gerne kunne offentliggøre de prisbelønnede bidrag på vores hjemmeside. Derfor opfordrer vi til, at der også sendes en pdf. af indstilling og de indstillede sider til ugeaviser@danskemedier.dk

 

NB: For at der kan ske bedømmelse af en indstilling, skal der fremsendes en papirudgave og ikke kun en digital indstilling. (Det gælder dog ikke indstilling af digitale produkter)
Deltagergebyret er kr. 300.- for hver indsendt enhed. Betaling kan enten ske pr. check eller ved indbetaling til vor bankkonto – reg.nr. 3001 , kontonr. 4183106473. Bidrag til konkurrencen sendes til Danske Medier – mærket ”Ugeavisernes Årspris”.

 

Bag på hvert bidrag skal være en udfyldt deltagerblanket med angivelse af, hvem der skal nævnes på evt. diplom.

 

Prisuddelingen finder sted i forbindelse med Danske Medier og DLUs fælles Ugeavisernes Efterårsseminar 30. september – 1. oktober 2015 på Hotel Koldingfjord.

 

Spørgsmål til konferencen kan rettes til journalistisk direktør Christian Kierkegaard på ck@danskemedier.dk.
Retur til Månedsbrevet Ugeaviserne

Læs Danske Medier nyhedsbrevet online