Kritisk journalistik ingen lovlig grund til afslag på aktindsigt

Folketingets ombudsmand rejser kritik af afgørelse fra Erhvervsministeriet

6. april, 2017 | Journalistik og redaktion

En myndighed kan ikke afslå aktindsigt ud fra en formodning om, at oplysningerne vil blive brugt til kritisk journalistik.

 

Det udtaler Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen i en sag om aktindsigt i eksporttilladelser til overvågningsteknologi, fremgår det af en pressemeddelelse.

 

Erhvervsministeriet havde i begrundelsen for at undtage nogle oplysninger fra aktindsigt bl.a. henvist til, at journalisten tidligere havde skrevet kritiske artikler om overvågningsteknologi.

 

-Et grundlæggende formål med offentlighedsloven er at understøtte mediernes formidling af informationer til offentligheden. Det siger derfor næsten sig selv, at det ikke vil være sagligt at afslå aktindsigt ud fra en formodning om, at oplysningerne vil blive brugt til kritisk journalistik, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.

 

I den konkrete sag anførte ministeriet over for ombudsmanden, at de tidligere kritiske artikler rent faktisk ikke var brugt som begrundelse for at afslå aktindsigt, men at der havde været tale om en uhensigtsmæssig formulering fra ministeriets side.

 

Ombudsmanden tog ministeriets forklaring til efterretning. Men han kritiserede formuleringen, som han kaldte ”meget beklagelig”.

 

Ombudsmanden peger i sin udtalelse også på nogle andre problemer i sagen og henstiller på den baggrund, at Erhvervsministeriet tager sagen op til fornyet vurdering.
Se ombudsmandens udtalelse her.

Læs hele nyhedsbrevet online