Kulturministeriet forbereder udbud af den sjette FM-radiokanal

POP FMs programtilladelse udløber i juli 2018

27. marts, 2017 | Medieverdenen

Kulturministeriet er gået i gang med at forberede et eventuelt nyt udbud af den sjette FM-radiokanal FM 6, når POP FMs nuværende sendetilladelse udløber 8. juli næste år, oplyser ministeriet i et udkast til bekendtgørelse, som netop er sendt i høring.

 

Kanalen blev senest sendt i udbud i 2010, da kanalen blev vundet af Berlingske Media og SBS Radio (i dag Bauer Media). De havde stiftet et selskab, som Berlingske Media ejer 60 pct. af og Bauer Media 40 pct.  Kanalen POP FM har sendt siden sommeren 2010.

 

Det er endnu ikke politisk besluttet, om FM 6 skal udbydes på ny, men ministeriet vil gennem bekendtgørelsen gøre sig klar til et eventuelt udbud.

 

I forhold til de vilkår, der var gældende ved det seneste udbud, sker der flere ændringer. Blandt andet fjernes den nuværende ejerskabsbegrænsning, så virksomheder, der har tilladelse til at sende FM 4 og FM 5 også har mulighed for at få tilladelse til at sende på den sjette FM radiokanal.

 

Der lægges op til en tilladelse på otte år, men dog med den væsentlige tilføjelse, at tilladelsen kan inddrages med et varsel på to år, hvis der f.eks. træffes beslutning om at slukke for FM.

 

I bedømmelsen af, hvem der skal have tilladelsen, vil som noget nyt indgå, hvordan en ansøger vil sikre digital tilgængeliggørelse, og hvordan ansøgeren vil bidrage til mangfoldigheden på radiomarkedet og nytænkning af radiomediet.

 

Læs udkastet til bekendtgørelse, der er i høring indtil 27. april

 

Læs hele nyhedsbrevet online