Lovforslag skal sikre mediestøtte til aviser i grænselandet

Grænselandsaviser undtages fra krav om højest 50 pct. offentlig finansiering

16. marts, 2017 | Marked og økonomi

Kulturminister Mette Bock har fremsat forslag om, at loven om mediestøtte ændres, så der kan ydes støtte til nyhedsmedier i grænselandet uanset omfanget af anden støtte fra det offentlige.

 

 

Forslaget stilles, efter at Flensborg Avis var ved at miste den redaktionelle produktionsstøtte, fordi avisen gennem tilskud via Sydslesvigudvalget i enkelte år haft mere end 50 pct. offentlig finansiering. Dermed opfyldte avisen ikke kravene for at få del i mediestøtten.

 

 

Et enigt kulturudvalg i Folketinget tilkendegav i november i fjor, at det ikke var hensigten med bestemmelsen i mediestøtteloven at ramme grænselandsaviserne, og på den baggrund besluttede Medienævnet, at Flensborg Avis kunne beholde mediestøtten for 2015.

 

 

Forslaget fra Kulturministeren lægger op til i loven at tydeliggøre grænseavisernes undtagelse fra reglen om, at medier med mere end 50 pct. offentlig finansiering ikke kan få mediestøtte.

 

 

Det glæder mig, at vi med lovforslaget kan understøtte nyhedsmedier i grænselandet, som spiller en afgørende rolle i forhold til nyhedsformidling til danske og tyske mindretal på hver side af grænsen. Mediestøtten skal være med til at løfte den demokratiske debat og det folkelige fællesskab, og det gælder bestemt også de nationale mindretal i grænselandet, siger kulturministeren.

 

Lovforslaget førstebehandles tirsdag.

 

Læs lovforslaget

 

Læs hele nyhedsbrevet online