Mandag 3. april sidste frist for ansøgning om innovationsstøtte

Forslag om kun to ansøgningsrunder fra 2018

20. marts, 2017 | Marked og økonomi

Mandag 3. april kl. 12.00 er sidste frist for at søge i anden runde af innovationsstøtten til trykte medier eller skrevne internetmedier.

 

Der er afsat 20 mio. kr. til hele året, som fordeles gennem tre ansøgningsrunder. Ansøgningsfristen til tredje og sidste runde er 21. august kl. 12.00.

 

Udviklingsstøtte kan søges af virksomheder, der ønsker at udvikle et eksisterende, selvstændigt nyhedsmedie med henblik på at fastholde, forbedre eller udvikle produktion og formidling af det redaktionelle indhold eller at gennemføre en omstilling til ny teknologi eller infrastruktur.

 

Læs mere om udviklingsstøtten. 

 

Etableringsstøtte kan søges til etablering af et nyhedsmedie, der skal have et indhold, der er redigeret til et dansk publikum, og som består af beskrivelser af danske samfundsforhold eller har et dansk perspektiv på udenlandske begivenheder.

 

Læs mere om etableringsstøtten 

 

Fra 2018 vil der formentlig kun blive to ansøgningsrunder. Slots- og Kulturstyrelsen har netop sendt et forslag til ændret bekendtgørelse for mediestøtte i høring, hvor der lægges op til at reducere antallet af ansøgningsrunder fra tre til to.

 

 

Læs hele nyhedsbrevet online