Medienævnet udsender årsrapport for 2016

35 pct. af ansøgerne fik støtte fra innovationspuljer

6. april, 2017 | Marked og økonomi

35 pct. af de virksomheder, der i 2016 søgte om enten etablerings- eller udviklingsstøtte, fik tilsagn om støtte fra innovationspuljen, fremgår det af Medienævnets årsrapport for 2016, der netop er offentliggjort.

 

Medienævnet administrerer henholdsvis den redaktionelle produktionsstøtte og innovationspuljerne.

 

Der blev i alt bevilget 19 mio. kr. fra innovationspuljerne fordelt med 13 mio. kr. til etableringsstøtte og seks mio. kr. til udvikling.  Støtten blev fordelt mellem 23 projekter. Størst støtte fik Koncentrat med knap tre mio. kr., mens det mindste beløb var 40.000 kr. til Sønderborg Nyt.

 

42 fik afslag. De fleste afslag på etableringsstøtte sker med henvisning til, at det ikke er godtgjort, at projekterne vil være selvbærende, når projektperioden udløber, mens den væsentligste grund til afslag om udviklingsprojekter er, at kravet om egenfinansiering ikke er opfyldt og/eller at mediet ikke behandler både politiske, samfundsrelaterede og kulturelle emner.

 

Læs årsrapporten.

Læs hele nyhedsbrevet online