Ny forhaling af åbne postlister

Omfattende erfaringsgrundlag til at evaluere postlisteordning

28. oktober, 2016 | Leder

Justitsminister Søren Pind lægger op til, at en evaluering af forsøg med åbne postlister skal udsættes fra den folketingssamling, der netop er begyndt, til samlingen 2017-2018.

 

Det er dermed endnu en udsættelse af offentlighedens adgang til at følge ind- og udgående post hos danske myndigheder – og en udsættelse som det er vanskeligt at se en fornuftig begrundelse for.

 

Begrundelsen kan ikke være, at der ikke er erfaringsmateriale at trække på. Både Norge og Sverige har i en årrække haft velfungerende postlisteordninger – og en række danske kommuner har åbne postlister. Allerede i 2003 førte 41 af landets dengang knap 300 kommuner og fire amter åbne postlister, mens en række andre kommuner havde postlister, som ikke blev offentliggjort.

 

Danske Medier havde gerne set, at de mange positive erfaringer herfra havde ført til, at åbne postlister blev en del af den nye offentlighedslov, der trådte i kraft 1. januar 2014. Postlisterne blev skrevet ind i loven i form af en bemyndigelse til Justitsministeren, men Folketinget besluttede, at der skulle gennemføres yderligere forsøg, før der kunne tages stilling til, om alle myndigheder skal forpligtes til at have åbne postlister.

 

Et forsøg med postlisteordning blev etableret i Sundheds- og Ældreministeriet, Søfartsstyrelsen, Region Syddanmark og Slagelse Kommune – samtidig med, at en række kommuner fortsat på eget initiativ har vist åbenhed ved at lægge lister over ind- og udgående post på deres hjemmesider.

 

Offentlighedsloven lagde op til en hurtig evaluering af forsøgene, så loven på dette punkt kunne revideres i denne folketingssamling. Det er denne revision, som justitsministeren nu vil udsætte et år. Med henvisning til, at evalueringerne af postlisterne kan knyttes sammen med evalueringen af bestemmelserne om ministerbetjening, som skal ske i 2017.

 

Begge evalueringer er vigtige, men der er en stor risiko for, at en sammenblanding vil forsinke arbejdet på begge områder – og dermed forsinke arbejdet med at skabe den åbenhed om arbejdet hos offentlige myndigheder og i den politiske beslutningsproces, som der nu er politisk flertal bag, efter at tre af forligspartierne bag offentlighedsloven radikale, SF og konservative har indset, at de gik for vidt, da de støttede Socialdemokratiets og Venstres stramninger i offentlighedsloven.

 

Danske Medier vil opfordre det politiske flertal til at fastholde den hurtige revision af postlisteordningen – og dermed på dette punkt holde S og V fast på forliget om offentlighedsloven på samme måde, som de to store partier har fastholdt forliget om den politiske beslutningsproces.

Læs hele nyhedsbrevet online