Nyt fra Danske Medier: Mediernes Efteruddannelse åbner til november

Orientering om Mediernes Efteruddannelse

29. september, 2014 | Orientering

Nyt fra Danske Medier: Mediernes Efteruddannelse åbner til november

 

Pressens Uddannelsesfond (PU) har udvidet kredsen af udbydere af efteruddannelse. Det betyder, at PU-støttet efteruddannelse i fremtiden udbydes af Mediernes Efteruddannelse – via en portal, som rummer et varieret udbud af efteruddannelseskurser rettet mod de redaktionelle medarbejdere i virksomheder, som er tilsluttet PU.

 

Hidtil har Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) været eneleverandør af kurser med PU-støtte. Når Mediernes Efteruddannelse i november præsenterer kursusudbuddet for første halvår af 2015, vil hele 18 kursusudbydere være at finde på portalen med i alt 148 kurser. Udbuddet af såkaldte ”DjE-kurser” vil være det samme som hidtil – bemærk dog, at DjE-kurserne får en ny betegnelse. Indtil videre vil der være to årlige udbud af efteruddannelse på portalen, men i særlige tilfælde har kursusudbyderne mulighed for at tilbyde løbende kurser.

 

Ny måde at søge efteruddannelse på

Oprettelsen af Mediernes Efteruddannelse betyder markante ændringer for medlemsvirksomhederne. For det første vil de redaktionelle medarbejdere ikke længere modtage et trykt kursuskatalog med PU-støttede kurser. Alt sker på portalen – herunder også til- og framelding. Denne praksis gør, at PU kan servicere virksomhederne med et præcist overblik over medarbejdernes tilmeldinger. For det andet har PU ikke længere en tilmeldingsfrist og en efterfølgende fordeling af ansøgere på kurserne. Det er med andre ord de hurtigste, der får pladserne. Derfor har PU – for retfærdighedens skyld – indført en ”kigge-periode” på 14 dage, før tilmeldingen til kurserne åbner. Det betyder, at medarbejdere og virksomheder i ro og mag kan finde de ønskede kurser og få lavet aftale om tilmelding.

 

Nye tider for virksomhederne

Af praktiske årsager har PU været nødt til atændreudbetalingen af støtte fra PU. Indtil nu har virksomheden fået PU-støtten i form af en nedsat kursuspris. I fremtiden skal der betales fuld pris til kursusudbyderen, hvorefter virksomheden får refunderet PU-rabatten. Det sker rent praktisk ved, at virksomheden som udgangspunkt hvert kvartal indsender et refusionsskema via PUs hjemmeside. Der skal kun indsendes ét skema, som vedlægges en liste over de medarbejdere, der søges refusion for. Dermed burde den administrative byrde være til at overskue.

 

Tidsplan for efteråret

I løbet af den næste måned vil der blive udsendt specifik kommunikation til medarbejdere, ledelse og HR, som fortæller helt præcist, hvordan det nye system virker, og hvordan det bruges. Det er målet at åbne portalen 1. november, men hvis systemet er klart før, vil PU tilstræbe at gå i luften før tid. Det vil der komme nærmere besked om.

 

Individuel støtte fra PU

Lanceringen af Mediernes Efteruddannelse bremser ikke for, at medarbejderne kan søge individuel støtte fra PU. Bestyrelsen kan dog vælge at lave justeringer i bevillingsloft etc.

 

Eventuelle spørgsmål rettes til PUs daglige leder Susanne Blomqvist på telefon 30280180/33974237 eller sbl@pressensuddannelsesfond.dk

 

Læs hele nyhedsbrevet online