Nyt udvalg skal se på dansk, digital indholdsproduktion

Udvalg skal finde nye finansieringskilder til produktion af tv-indhold

12. marts, 2017 | Marked og økonomi

Kulturminister Mette Bock har nedsat et udvalg, der skal se på den fremtidige finansiering af dansk digital indholdsproduktion.

 

Hidtil har de traditionelle kabel-tv-distributører bidraget til finansieringen af dansk kulturindhold, mens de udenlandske aktører ikke bidrager, idet deres virksomhed ikke er baseret på videreudsendelse af tv-udsendelser.

 

De udenlandske aktører betaler alene rettighedshaverne for den primære udsendelse af det digitale indhold, hvis det er ophavsretsligt relevant. De betaler i modsætning til kaneldistributørerne ikke for retransmission af udsendelser.

 

Det er et større grænseoverskridende medieudbud og –forbrug, der ifølge mediepolitikkerne kan påvirke den fremtidige finansiering af indhold i medierne.

 

Udvalget skal undersøge den fremtidige finansiering af dansk indholdsproduktion og i den forbindelse overveje, om der kan findes løsningsmodeller, som kan sikre finansieringen af dansk digital indholdsproduktion.

 

Formand for udvalget er professor ved Københavns Universitet Thomas Riis. De øvrige medlemmer er: advokat Peter Schønning, konsulent Martin Gormsen, investor Caroline Søeborg Ahlefeldt, advokat Katrine Schlüter Schierbeck, professor Søren Sandfeld Jakobsen, konsulent Niels Breining, professor Anker Brink Lund og professor Mark Lorenzen.

 

Læs kommissorium for udvalget.

 

Læs hele nyhedsbrevet online