Ombudsmanden: Offentlighedsloven administreres juridisk korrekt

Redegørelse fra Folketingets ombudsmand til Folketingets retsudvalg

9. marts, 2017 | Journalistik og redaktion

Ministerierne bruger bestemmelserne i offentlighedsloven om ministerbetjening og folketingspolitikerreglen juridisk korrekt, fastslår Folketingets ombudsmand Jørgen Steen Sørensen i en redegørelse til Folketingets Retsudvalg.

 

Redegørelsen er et led i den evaluering, som regeringen har sat i gang.

 

Ombudsmandens vurdering bygger på behandling af de klager, han har modtaget, siden offentlighedsloven trådte i kraft i 2014 – og en undersøgelse han selv har foretaget i 2016.

 

Folketingets ombudsmand har siden 1. januar 2014 modtaget ca. 45 konkrete klagesager om ministerbetjeningsreglen, som indebærer, at en myndighed kan afvise at give aktindsigt i udveksling af dokumenter mellem ministerier og styrelser og underordnede myndigheder.

 

Han skriver, at bestemmelsen har en større juridisk klarhed, end tilfældet var med den tidligere offentlighedslov, og at det derfor ikke er overraskende, at bestemmelsen bruges juridisk korrekt.

 

Der har været færre klager omkring folketingspolitikerreglen, der indebærer, at retten til aktindsigt ikke omfatter dokumenter, der udveksles mellem ministre og folketingsmedlemmer. Her har fem klaget over afslag på aktindsigt – og også her vurderer ombudsmanden, at sagerne håndteres juridisk korrekt.

 

Læs redegørelsen. 

 

Ombudsmandens redegørelse er en del af evalueringen, som også omfatter en undersøgelse af, hvordan myndighederne opfatter loven, en netop afsluttet offentlig høring og indhentelse af oplysninger om, hvordan reglerne om indsigt i den politiske beslutningsproces er i andre lande.

 

Justitsministeren forventer, at Justitsministeriets samlede redegørelse om offentlighedsloven foreligger omkring maj. Herefter vil der være politiske forhandlinger om offentlighedsloven.

 

– Det følger af regeringsgrundlaget, at regeringens tilgang til forhandlingerne er, at regeringen vil lempe ministerbetjeningsreglens beskyttelse af den interne og politiske beslutningsproces i forhold til de nuværende regler, skriver justitsminister Søren Pape Poulsen til Folketingets Retsudvalg.

Læs hele nyhedsbrevet online