Orientering fra Danske Medier: Brug for eksempler på myndighedernes håndtering af aktindsigtssager

Materiale til brug for evaluering af offentlighedsloven

11. november, 2015 | Orientering

Mediernes erfaringer med at søge aktindsigt efter offentlighedsloven er af afgørende betydning for den kommende evaluering af offentlighedsloven. Da denne evaluering muligvis fremrykkes, haster det med at få indsamlet konkrete eksempler på, hvordan de offentlige myndigheder administrerer offentlighedsloven. Danske Medier skal derfor anmode medlemmerne om at indsende eksempler på aktindsigtsafgørelser til administrationen.

 

Offentlighedsloven blev vedtaget efter et forlig mellem Socialdemokraterne, Venstre, de radikale, SF og de konservative og trådte i kraft 1. januar 2014. Som følge af den voldsomme debat om særligt ministerbetjeningsreglen og bestemmelsen, som giver mulighed for at undtage dokumenter, der udveksles mellem ministre og folketingsmedlemmer i sager om lovgivning eller anden tilsvarende politisk proces, blev det besluttet at etablere en evalueringsordning om offentlighedsloven.

 

Denne evaluering skal finde sted, når loven har været i kraft i tre år, dvs. januar 2017. Det fremgår af betænkningen ved vedtagelsen af offentlighedsloven, at Danske Medier og Dansk Journalistforbund skal inddrages i evalueringen.

 

Da der imidlertid allerede nu tegner sig et flertal i Folketinget, der er parat til at ændre offentlighedsloven, er det ikke utænkeligt, at evalueringstidspunktet kan blive fremrykket til 2016 i stedet for 2017.

 

Der er derfor et presserende behov for, at medlemmerne nu – og gerne løbende – bidrager med eksempler på aktindsigtsafgørelser, der kan belyse, hvordan de offentlige myndigheder administrerer loven. Jo flere relevante eksempler foreningen er i besiddelse af, desto større er muligheden for at præge den kommende evaluering af loven og i sidste ende vurderingen af, hvorvidt der er behov for ændringer.

 

Den planlagte evaluering er møntet på myndighedernes anvendelse af ministerbetjeningsreglen og folketingspolitikerreglen, men aktindsigtsafgørelser som belyser andre vigtige forhold er også meget relevante for den kommende drøftelse om offentlighedsloven og modtages derfor meget gerne. Det kan f. eks, være aktindsigtssager, som illustrerer myndighedernes sagsbehandlingstider, meroffentlighed, afslag som følge af ressourcebetragtninger samt myndighedernes ekstrahering af oplysninger fra interne dokumenter.

 

Eksempler på aktindsigtsafgørelser bedes sendt til seniorkonsulent, cand. jur. Christina Mary Moshøj på e-mail cm@danskemedier.dk.

 

 

 

 

 

Læs hele nyhedsbrevet online