Orientering fra Danske Medier: Vejledning fra Forbrugerombudsmanden om konkurrencer og indhentelse af samtykker til markedsføring

Ny vejledning fra Forbrugerombudsmanden

2. december, 2016 | Orientering

Kan man indhente samtykke til at modtage markedsføring via konkurrencer og lignende?

 

Det er som udgangspunkt tilladt for en virksomhed at præmiere en forbruger for at give et samtykke til modtage telefoniske og elektroniske henvendelser med markedsføring med deltagelse i en konkurrence eller lignende.

 

Det er dog en forudsætning, at det er tydeligt for forbrugeren, at deltagelse i konkurrencen er betinget af dette samtykke. Det indebærer bl.a., at betingelsen om afgivelse af et samtykke til at modtage markedsføring oplyses samtidig med oplysningen om konkurrencen, herunder inden forbrugeren indtaster sine oplysninger. Samtykket må i øvrigt ikke være forhåndsafkrydset, gemt i konkurrencevilkår eller placeret nederst på siden.

 

Forbrugeren skal i forbindelse med samtykke afgivelsen endvidere modtage klare oplysninger om, hvilke konkrete varegrupper og produkter, som markedsføringen vil omhandle, samt hvilke virksomheder, der er omfattet af samtykket, og ikke mindst hvordan virksomheden vil kontakte forbrugeren (telefonisk, e-mail, sms m.v.). Indeholder samtykke teksten ikke disse oplysninger, vil samtykke ikke være tilstrækkelig specificeret, og derved ikke gyldigt.

 

Den virksomhed, der kontakter forbrugeren, har ansvaret for, at der er afgivet et gyldigt samtykke, og at det derfor er lovligt at kontakte forbrugeren. Har virksomheden købt samtykket fra en leadvirksomhed, er virksomheden stadig ansvarlig for, at samtykket er lovligt indhentet, og det er i den forbindelse vigtigt at sikre sig dokumentation for, at indkøbte samtykker er lovlig indhentet.

 

Læs mere om de konkrete krav i Forbrugerombudsmandens vejledning om indhentelse af samtykke ved konkurrencer m.v.

Forbrugerombudsmanden har netop offentliggjort en vejledning om brug af konkurrencer og lignende ved indhentelse af forbrugernes samtykke til markedsføring. Vejledningen har til formål at skabe klarhed over, hvilke regler, der gælder samt anvise konkrete eksempler på lovlig indhentelse af samtykker i forbindelse med konkurrencer. Eksemplerne er ikke udtømmende men giver et ganske godt billede af, hvilke krav som efter Forbrugerombudsmandens opfattelse skal efterleves, når en virksomhed ønsker at indhente samtykker via konkurrencer m.v.

 

Vejledningen indeholder tillige en såkaldt Kvikguide, som giver et hurtigt overblik. Denne korte guide kan dog ikke stå alene, da den alene angiver kravene i summarisk form, og den skal derfor sammenholdes med vejledningens konkrete afsnit. Dette er fx relevant i relation til Forbrugerombudsmandens konkrete anvisninger på, hvornår det må anses for tilstrækkeligt tydeligt for forbrugeren, at han/hun skal afgive et samtykke for at deltage i konkurrencen.

 

Såfremt ovenstående eller indholdet i Forbrugerombudsmandens vejledning giver anledning til spørgsmål, kan foreningens medlemmer kontakte seniorkonsulent, cand. jur. Christina Mary Moshøj på tlf. 33 97 40 00 eller e-mail cm@danskemedier.dk.

 

Vejledningen kan læse her

 

Læs hele nyhedsbrevet online