Plads til private medier i fremtiden

Af Per Lyngby, formand for Danske Medier

21. marts, 2013 | Synspunkt

Skal danskerne fremover have deres nyheder og version af virkeligheden alene fra statens medier – eller skal der fortsat være en mangfoldighed af private danske medier, som sikrer et varieret og alsidigt medieudbud, så borgerne selv frit kan vælge, hvilke medier de vil bruge?

 

Dette vigtige valg står Folketinget overfor, når mediepolitikerne næste år skal forhandle en ny medieaftale for de elektroniske medier gældende fra 2015.

 

Danske Medier har afleveret et oplæg ”Styr på statens medier” til kulturministeren og medieordførerne. Her fortæller vi, hvad konsekvensen bliver, hvis de seneste års udvikling med øget licensstøtte til statens medier – DR og TV 2 Regionerne – og forringede vilkår for de private medier fortsætter.

 

Favoriseringen og udviklingen af statens medier giver stadig mindre plads til de private medier, som samtidig presses også af udenlandske mediegiganter som Google og Facebook.

 

Mens det er vanskeligt at styre de internationale giganter, er det alene op til Folketinget at sætte rammerne for statens medier. Vi anviser i vores oplæg en række forslag til, hvordan statens medier og de private medier kan komme til at leve i balance.

 

DR og TV 2 Regionerne bør bl.a. koncentrere sig om det, de er sat i verden for: At lave public service radio og tv og alene bruge web til at understøtte radio- og tv-delen. En sådan ordning fungerer med succes i Tyskland.

 

Det er en udfordring for de private mediers brugerbetaling på nettet, at både DR og DRs regionale stationer samt TV 2 Regionerne i høj grad holder deres nyhedssites kørende med citater eller ran fra de private medier. Hvem vil betale for indhold, som kan læses gratis på et andet website? Vi ønsker derfor, at der stilles krav til statens mediers citater fra vores medier.

 

Også DRs ekspansion i form af nye tv-kanaler – nu seks i alt – er med til at forskyde styrkeforholdet mellem de statslige og private medier. Hver time brugt sammen med statens tv-programmer går fra brugernes tid til private medier, og færre brugere betyder færre indtægter både fra brugerbetaling og annoncering.

 

Politikerne må sætte en grænse for statens mediers virke og sikre, at nye aktiviteter kommer gennem en reel værdi- og markedstest, der ser på konsekvenserne af nye aktiviteter ikke bare ud fra en snæver synsvinkel, men for det samlede mediemarked.

 

Opgaven for Folketinget er at nå frem til en aftale, der både sikrer plads til stærke private medier med et alsidigt indhold og statens medier, som løser de traditionelle public service-opgaver i tv og radio og ikke mere. Det er ikke statens mediers opgave på nettet at omtale alt, hvad der sker i Danmark.

 

Alle i Folketinget er enige om, at kvalitet og mangfoldighed i mediebilledet er de to vigtigste ledestjerner. De krav kan kun opfyldes, hvis mediernes økosystem er i balance – hvis statens medier og de private medier supplerer hinanden og ikke udkonkurrerer hinanden.

 

De private medier har i årevis måttet leve med, at DR har lavet kommerciel radio uden reklamer og kommercielt tv uden reklamer, hvilket har afskåret andre fra at få en reklameomsætning på de områder. Nu må det samme ikke ske på nettet, fordi det er den platform, alle medier – både statens og de private – skal bevæge sig på i fremtiden.

 

Markedsvilkårene i Danmark er vi fælles om. Konkurrencevilkårene har Folketinget forringet ved at tilføre statens medier flere penge i en tid, da de private medier investerer i og omstiller sig til en digital fremtid. Rammevilkårene har Folketinget samlet set svækket for de private medier i form af nye afgifter.

 

Skal Danmark være et statsligt mediediktatur eller et mangfoldigt mediedemokrati? Det spørgsmål bør besvare sig selv. Vi ser frem til forhandlingerne om medieaftalen og vil fortsætte med at bidrage konstruktivt til gavn for det danske demokrati.

 

Læs mere om Danske Mediers oplæg til mediestøtteforhandlingerne 2014 i publikationen “Styr på statens Medier”:

http://danskemedier.dk/wp-content/uploads/2013/03/Positionspapir_om_statens_medier.pdf

 

 

Læs hele nyhedsbrevet online