Politikere må gøre op med PostNords fordele

Postens lørdagslukning skaber nye vilkår på distributionsmarkedet

30. september, 2016 | Leder

PostNord har altid haft en særstilling på det danske distributionsmarked med en række fordele og pligter som led i den såkaldte befordringspligt.

 

Fordelene består væsentligst i, at PostNord ikke skal betale moms af de befordringspligtige ydelser, har adgang til følsomme adressedata og modtager udligningsafgift fra konkurrenterne.

 

Fordelene er blevet begrundet med, at Posten skulle levere post – herunder aviser – til alle danske husstande hver dag – engang alle ugens syv dage – de seneste mange år seks dage om ugen – og endnu tidligere flere gange om dagen i de store byer.

 

Servicen er løbende blevet forringet, priserne hævet, men fordelene består fortsat – og nu har PostNord meldt ud, at fra 1. januar er det slut med lørdagsudbringning, hvilket blandt andet rammer dagblade – samtidig med at priserne hæves med ca. 35 pct. Og skulle det gå galt med afleveringen af aviser, og det sker desværre ofte, vil dagblade fra 1. januar ikke længere få godtgørelse herfor.

 

De private distributører, herunder Dagbladenes Distributionsnet, som også kæmper for at få økonomien til at hænge sammen, beder ikke om tilskud og særlige fordele, men om ligestilling herunder samme momsmæssige vilkår som PostNord. Det kan ske ved at lade befordringspligten følge ydelsen og ikke selskabet.

 

Samtidig pålægges de private distributører nye byrder bl.a. et udligningsbidrag til PostNord for at dække selskabets underskud på brevforsendelser. Begrundelsen var, at de private distributører kun omdeler, hvor det kan betale sig. Fakta er, at f.eks. Dagbladenes Distributionsnet omdeler 365 dage om året overalt i landet med dag til dag service, mens PostNord fra 2017 kun omdeler ca. 240 dage om året med op til fem dages ekspeditionstid.

 

Det er i orden, at politikerne tillader Post Nord at forringe servicen – men det er stærkt kritisabelt, at de så vanskeliggør og fordyrer de private distributørers arbejde med at løse den opgave, som Post Nord ikke længere kan og vil påtage sig. Senest vil et politisk flertal fordyre og bureaukratisere kørsel i varebiler, hvilket er yderligere en byrde, som rammer de private distributører.

 

Det er en politisk opgave at sikre, at danskerne alle syv dage om ugen kan få aviser, magasiner og anden post bragt til døren. Der er distributører, som vil og kan påtage sig denne opgave. Det eneste, vi forventer politisk, er, at lovgivningen ikke modarbejder disse distributører gennem forskelsbehandling, afgifter og bureaukratiske regler.

 

Med de nuværende regler opnår politikkerne netop det, som reglerne ellers skulle modvirke, nemlig at distributionen uden for byerne bliver så dyr, at udkantsområderne lades i stikken.

Læs hele nyhedsbrevet online