Politikere pålægger trykte medier nye omkostninger

Forslag om regler for varetransport kan koste dagblade tocifret millionbeløb

19. august, 2016 | Leder

De fleste trykte medier – ikke mindst dagblade – er økonomisk pressede af et kraftigt fald i printannonceringen, konkurrence fra DR og fra udenlandske aktører som Facebook og Google.

 

Konsekvensen er de sparerunder, som en række mediehuse i disse måneder er nødsaget til at gennemføre for fortsat at kunne levere publicistisk indhold.

 

Og samtidig med, at medierne kæmper for at få omkostningerne ned, er der et politisk flertal i Folketinget, som vil gennemføre forslag, som vil belaste ikke mindst dagblade med væsentlige nye omkostninger.

 

Umiddelbart før Folketinget tog på sommerferie gennemtrumfede et flertal med socialdemokraterne og Dansk Folkeparti i spidsen uden om regeringen et beslutningsforslag, der pålægger regeringen at indføre en tilladelsesordning for varebiler under 3.500 kg., der kører med gods for andre.

 

Det er et forslag, der er motiveret med, at partierne vil sort arbejde til livs, men som får som konsekvens, at en række lovlydige virksomheder bliver belastet med væsentlige meromkostninger, mens det ikke fanger det sorte arbejde.

 

Medierne er kritiske overfor virksomheder, der anvender sort arbejde, og derfor stiller alle virksomheder i Danske Medier, som udgiver trykte medier, krav til distributørerne om, at alt arbejde skal ske fuldt lovligt – ligesom det er omfattet af overenskomster mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F.

 

Ikke desto mindre stilles der i forslaget krav om  bl.a. særlig uddannelse af chauffører, der vil ramme dagblade, som benytter mindre varebiler til bl.a. at køre aviser frem til budlokaler, til at lægge depoter ud til budene og til den egentlige avisomdeling udenfor byområderne – ofte kun nogle få timer om dagen.

 

Ekstraomkostningen for landets dagblade vil blive et tocifret millionbeløb – og sådanne omkostningsstigninger er det sidste, dagbladene har brug for i dag.

 

Konsekvensen af tilladelsesordningen bliver, at de lovlige virksomheder tilmelder sig, mens de virksomheder, som ikke har rent mel i posen, holder sig skjult for at spare de store omkostninger og dermed skabes mere sort arbejde.

 

Danske Medier er enig i målet, men ikke i de midler, der forslås. Derfor har Foreningen overfor politikerne stillet en række forslag bl.a. om øget kontrol, som vil komme sort arbejde til livs uden at belaste de lovlige virksomheder og herunder en i forvejen økonomisk presset dagbladsbranche.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs hele nyhedsbrevet online