PostNord opgiver reelt distribution af lokale ugeaviser

Post Nord fremlægger ny produktionsmodel

8. marts, 2017 | Marked og økonomi

PostNord præsenterede onsdag en ny produktionsmodel, der indebærer, at lokale ugeaviser ikke længere kan uddeles på bestemte dage, som det kendes i dag.

 

Det betyder, at omdelingen vil ske inden for en periode på fem dage, hvilket gør, at PostNord har meldt sig ud af markedet for lokale ugeaviser.

 

Den nye produktionsmodel begrundes med det fortsatte fald i brevmængden og et negativt driftsresultat.

 

De ændringer, der nu gennemføres, betyder, at den eksisterende produktionsproces og den særskilte infrastruktur til breve afvikles. I stedet bliver logistikinfrastrukturen også anvendt til brevdistribution hele vejen frem til det enkelte postbud. Samtidig bliver produktionsmodellen til pakker og tungere logistik effektiviseret og udviklet, så den matcher kundernes krav om større fleksibilitet og transparens.

 

Når ændringerne er på plads, bliver breve håndteret i to forskellige flow. Et basisflow, der håndterer breve med distribution inden for fem dage, og et hurtigt flow, hvor breve distribueres inden for et døgn.

 

-Vores tilbud om distribution af adresseløse reklamer og lokale ugeaviser vil også ændre sig, da vi ikke kan omdele adresseløse og lokale ugeaviser på bestemte dage, som det kendes i dag, hedder det i en pressemeddelelse.

 

Omstillingen af den danske virksomhed, som gennemføres i løbet af fire år, omfatter en effektivisering på ca. 3.500-4.000 fuldtidsstillinger, heraf 500 fuldtidsstillinger i administrationen. Det forventes, at størstedelen af disse nedskæringer gennemføres inden for de næste to-tre.år.

 

Omstillingsomkostningerne ventes i perioden højst at udgøre 3,0 mia. SEK (2,3 mia. DKK). PostNord har over for ejerne –den danske og svenske stat – fremført et behov for finansiering af disse omstillingsomkostninger, fordi PostNord vurderer, at de ikke kan finansieres internt.

 

North Media, der driver FK Distribution, er klar til at overtage de kunder, som PostNord ikke længere vil betjene fra 1. januar 2018. Selskabet skriver i en meddelelse, at “FK Distribution vurderer umiddelbart, at denne beslutning kan betyde, at nogle af PostNords kunder på markedet for omdeling af adresseløse forsendelser og ugeaviser vil vælge FK Distribution til at omdele deres udgivelser.”

 

– Såfremt nogle af PostNords nuværende kunder vælger at indgå samarbejde med FK Distribution, forventes det dog alt andet lige at få en positiv indvirkning på FK Distributions omsætning og resultat, tilføjer selskabet.

 

 

Læs hele nyhedsbrevet online