Redaktørens lovsamling

Samling af relevante medielove på danskemedier.dk

12. september, 2013 | Nyt fra Danske Medier

Danske Medier har samlet alle love eller uddrag af love, som er relevante for medierne til redaktionelt brug i en lovsamling.

 

Samlingen omfatter offentlighedsloven, retsplejeloven, straffeloven, medieansvarsloven, vejledende regler for god presseskik og lov om massemediers informationsdatabase.

 

Lovsamlingen vil løbende blive opdateret, så den rummer den aktuelle lovgivning.

 

Hent lovsamlingen under publikationer

Læs hele nyhedsbrevet online