Reklameforbruget steg med 3,4 pct. i 2015

47 pct. af annoncekronerne brugt på internet, viser Reklameforbrugsundersøgelsen

25. april, 2016 | Marked og økonomi

 

Reklameforbruget steg i 2015 med 3,4 pct. til 13,165 mia. kr. og er dermed på sit højeste niveau, siden finanskrisen brød ud i 2008.

 

Det viser Reklameforbrugsundersøgelsen, som er udarbejdet for Dansk Reklameforbrugsundersøgelse og offentliggjort på et møde i Pressens Hus mandag.

 

Det er især internettet, som står bag stigningen. 6,1 mia. kr. svarende til 47 pct. af annoncekronerne gik i fjor til annoncering via internettet. Heraf udgjorde 2,7 mia. kr. søgeannoncering. 3,1 mia. kr. svarende til 24 pct. af den samlede annoncering i 2015 gik til Google eller Facebook, oplyste ekstern lektor Ole E. Andersen, som er sagkyndig på undersøgelsen, ved præsentationen.

 

Annonceringen i printmedierne har tabt både andele og omsætning i 2015. Dagbladene mistede otte pct. i omsætningen og omsatte for 1,2 mia. kr., hvilket er mere end en halvering i forhold til 2008.

 

Størst omsætning blandt de trykte medier har de lokale og regionale ugeaviser med en omsætning på 1,7 mia. kr. – et fald på seks pct. i forhold til 2014. Også magasiner og fagbalade kan melde om tilbagegang. (Købte magasiner 9,3 pct. og fagblade 6,2 pct.).

 

Der var fremgang i reklameomsætningen for radio med syv procent til 329 mio. kr.  Også  outdoor (405 mio. kr. i 2015) og biografer (329 kr. i 2015) havde fremgang på henholdsvis 7,2 og 13,1 pct. – mens tv med en omsætning på 2,2 mia. kr. havde en beskeden fremgang på 1,5 pct.

 

 

Reklameforbrugsundersøgelsen omfatter og andre kommercielle aktiviteter. Her fremgår det, at omsætningen for de husstandsomdelte tryksager er faldet med  5,1 pct. til 1,6 mia. kr, mens direct mail er vokset 5,4 pct. til 1,1 mia. kr.

 

I forbindelse med offentliggørelsen fremlagde Ole E. Andersen en prognose for reklameudviklingen i 2016. Han venter en stigning i omsætningen på 3,4 pct. eller måske lidt mindre, og det er Ole E. Andersens forventning, at onlineannonceringen fortsat vil stige og vil udgøre over halvdelen af den samlede annoncering i 2016.

 

Den fulde rapport med detaljerede oplysninger om reklameforbruget kan købes ved henvendelse til markedschef Henrik Thøgersen på ht@danskemedier.dk

 

Medlemspris for Danske Medier samt Kreativitet & Kommunikation 1.500,- kr. og for ikke-medlemmer 4.995,- kr.

Se hovedtabellerne for mediegrupper og andele af reklamemarkedet her:

 

 

Læs hele nyhedsbrevet online