Sag om fogedforbud mod medier afgøres først efter sommerferien

Mundtlig procedure i Højesteret om adressen på et fogedforbud

6. april, 2017 | Journalistik og redaktion

Skal et fogedforbud mod en omtale i et medie rettes til den ansvarshavende chefredaktør, eller er det nok, at fogedforbuddet rettes mod udgiveren.

 

Dette vigtige principielle spørgsmål kommer til mundtlig behandling i Højesteret efter sommerferien.

 

Danske Medier havde som mandatar for JP/Politikens Hus kæret en afgørelse fra Østre Landsret, som fastslog, at det var i orden, at et forbud mod at offentliggøre bogen om PET blev rettet mod JP/Politikens Hus som udgiver, og at Politikens gengivelse af hele bogen ”Syv år for PET” var en overtrædelse af fogedforbuddet.
Danske Medier finder, at da chefredaktøren ifølge Medieansvarsloven er ansvarlig for indholdet i et medie, skal et fogedforbud adresseres direkte til chefredaktøren for at have juridisk gyldighed, og at forbuddet mod at offentliggøre indholdet i PET-bogen skulle være adresseret direkte til Politikens chefredaktør for at have gyldighed.

 

Procesbevillingsnævnet har vurderet, at sagen er så principiel, at den kan behandles i Højesteret, og her er det besluttet, at der skal være en mundtlig drøftelse af kæren.

Læs hele nyhedsbrevet online