Samspil mellem uddannelser og medier sikrer kvalificerede medieuddannelser

Besparelser på DMJX kan svække udvikling af medieuddannelser

2. september, 2016 | Leder

Et tæt samspil mellem medievirksomheder og uddannelserne har betydet, at Danmark har opbygget medieuddannelser, som mange uden for landet misunder os.

 

Samspillet gør samtidig, at medieuddannelserne for det offentlige er billigere end de fleste andre professionsuddannelser, idet mediebranchen gennem lønnede praktikperioder finansierer en væsentlig del af uddannelsen, hvilket muliggør, at der kan stilles krav til de studerende i praktikperioden. Krav der er med til at styrke læringen.

 

For næsten alle andre uddannelser med praktik er det skatteyderne, der betaler, da praktikken her er med SU.

 

Medievirksomhederne leverer dermed et væsentligt bidrag til uddannelserne, men branchen har derfor også en forventning om, at Staten leverer deres del gennem højt kvalificeret og tidssvarende uddannelse i den del af uddannelsen, der foregår på uddannelsesinstitutionerne.

 

Og det gælder ikke mindst i en tid, hvor kravene til ansatte i medierne vokser kraftigt grundet den eksplosive udvikling i nye medie- og udtryksformer. Der er behov for, at de færdiguddannede fra medieuddannelserne har stærke kompetencer på en række områder for, at medierne bliver i stand til at udvikle sig, så de kan klare sig i den hårde konkurrence både nationalt og internationalt.

 

Det er ikke kun mediemarkedet, der stiller krav til kvaliteten af indholdet i medierne. Det er også et fast tilbagevendende ønske fra politikerne at styrke mediernes redaktionelle indhold, så de fortsat kan bidrage til den mangfoldighed, der kendetegner et demokrati.

 

Det stiller derfor store krav til journalistuddannelserne at kunne uddanne medarbejdere, der kan leve op til disse krav. Det kræver udvikling, internationalt udsyn og kompetente undervisere. Alt sammen krav, det koster penge at opfylde.

 

Det er derfor et paradoks, at finansloven for 2017 tager væsentlige midler fra landets største institution for medieuddannelse – Danmarks Medie og Journalisthøjskole – i stedet for at tilføre uddannelsen de ressourcer, der skal til for at hæve kvaliteten af den del af uddannelsen, der ikke foregår på virksomhederne.

 

19,2 mio. kr. eller 11 pct. af skolens omsætning kommer til at mangle i statslige tilskud fra 2019, hvis finanslovsforslaget bliver vedtaget. Specielt er det helt uforståeligt, at Danmarks Medie- og Journalisthøjskole som i forvejen har relativt billige uddannelser, som den eneste uddannelsesinstitution pålægges ekstraordinære besparelser.

 

Et område, hvor tilskuddet også reduceres, er til det internationale arbejde, som har været en vigtig del af ikke mindst uddannelsen på DMJX. Det internationale udsyn har givet megen inspiration og viden, som er kommet den danske mediebranche til gode.

 

Et så stort beløb kan ikke findes alene ved effektiviseringer – men vil uundgåeligt føre til en svækkelse af kvaliteten.

 

Danske Medier skal opfordre til, at denne ekstraordinære besparelse tages af bordet, og at de øvrige spareforslag også revurderes, så medieuddannelserne fortsat kan udvikles, så de matcher kravene i en ny medieverden.

 

Det er så virksomhedernes opgave fortsat at kunne levere kvalificerede praktikforløb trods økonomisk smalhals. Her er den høje praktikløn en udfordring, som det er mediernes opgave at løse i de forestående aftaleforhandlinger med Dansk Journalistforbund.

 

 

Læs hele nyhedsbrevet online