Sidste frist for bidrag til Årets Avisside udsat til 21. februar 2017

Web-konkurrence gennemføres senere

10. februar, 2017 | Nyt fra Danske Medier

Fristen for at indsende bidrag til Danske Mediers konkurrence om Årets Avisside er grundet vinterferie udskudt en uge til tirsdag 21. februar.

 

Tidligere har der sideløbende været konkurrencen Årets Webavis, som kårede dagbladenes bedste webløsninger.

 

Danske Medier har besluttet at ændre konceptet for webkonkurrencen, så det henvender sig til alle medlemsmedier. Kriterierne ventes færdige i løbet af februar, hvorefter konkurrencen åbnes.

 

Årets Avisside belønner avissider fra perioden 1. januar til 31. december 2016, og konkurrencen består af følgende kategorier:

1.  Forsider

2. Featuresider

3. Sektionsforsider/magasinforsider

4. Store sportsbegivenheder

5. Åben klasse

 

Kategorierne er nærmere beskrevet i Kriterier for årets avisside 2016

 

Der skelnes som sædvanlig mellem større og mindre aviser – hhv. over og under 25.000 eksemplarer i oplag. Hver avis kan max. indsende tre sider pr. kategori via ”Deltagerblanket 2016 PRINT”, som skal hæftes bag på hver enkel side.

 

Bidragene sendes, så de er modtaget i Pressens Hus, att. Årets Avisside, Skindergade 7, 1159 København K senest tirsdag 21. februar.

 

Deltagergebyr

Deltagergebyret afhænger af klassen, idet større dagblade (over 25.000 aviser i dagligt oplag) betaler kr. 500,- i grundgebyr samt kr. 150,-  pr. indsendt bidrag, medens mindre aviser (under 25.000 aviser i dagligt oplag) betaler kr. 300,- i grundgebyr og 100,- kr. pr. indsendt bidrag.

 

Betaling sker via vores konto i Danske Bank, Reg. nr. 3001, Konto nr.4183 10 64 73. Venligst påfør: ”Årets Avisside – Avisens navn”.

Læs hele nyhedsbrevet online