Tid til indstillinger til Anders Bording-prisen 2013

Priserne overrækkes på Københavns Rådhus 21. juni 2013

15. januar, 2013 | Nyt fra Danske Medier

Hvem skal belønnes med årets største anerkendelser til specialmedier – Anders Bording-priserne 2013.

 

Danske Specialmedier/Danske Medier belønner medier, journalister, grafikere og andre ansatte ved specialmedier, som indenfor de enkelte områder har leveret en særlig indsats indenfor det seneste år.

 

Der uddeles følgende priser:

 

Anders Bordings Journalistpris til en journalist eller et team for en bemærkelsesværdig journalistisk præstation i et specialmedie.

 

Anders Bordings Mediepris til et nyskabende specialmedie, der kan tjene til inspiration for andre.

 

Innovationsprisen uddeles til en person eller et team, der med succes har introduceret nyskabende medier, forretningsmodeller, produktionsformer, distributionsformer, finansieringsformer eller lignende for et specialmedie. Der lægges vægt på dokumentation for, at målgruppen er defineret og nået, og at resultatet er økonomisk levedygtigt.

 

Prisen for digitale medier uddeles til en person eller et team, der for et specialmedie har skabt indhold eller tjenester, som på bemærkelsesværdig vis udnytter digitale muligheder.

 

Prisen for visuel formidling uddeles til en person eller et team for bemærkelsesværdig visuel formidling i et specialmedie. Prisen kan tildeles både samlede visuelle løsninger (såsom redesigns, webdesigns og layouts) og enkeltstående visuelle elementer (såsom fotos, illustrationer og informationsgrafikker).

 

De nominerede projekter skal være førstegangspubliceret af medier, der er medlemmer af Danske Specialmedier/Danske Medier

 

De nominerede projekter skal som udgangspunkt være gennemført inden for det seneste år, idet længerevarende projekter dog også kan nomineres.

 

Alle kan foreslå kandidater til priserne.

 

Forslag til uddelingen 2013 skal være Danske Mediers sekretariat i hænde senest mandag den 18. marts 2013. Motiveringen skal sendes pr. mail til tilmelding@danskemedier.dk – og dokumentation i form af blade m.v. skal sendes i fire eksemplarer til Danske Medier, Skindergade 7, 1159 København K. Kuverten bedes mærket ”Bording”.

 

Indstillinger bedømmes af fire juryer, som nominerer op til tre kandidater indenfor hvert område.

 

Prisoverrækkelsen foregår på Københavns Rådhus fredag 21. juni 2013 kl. 14.00

 

 

Læs hele nyhedsbrevet online