Uændrede posttakster for medier i 2013

Post Danmark har offentliggjort sine 2013-priser

1. oktober, 2012 | Marked og økonomi

 

Post Danmark har for første gang i mange år fastholdt alle priser for distribution af dagblade, magasiner og lokale ugeaviser.

 

Post Danmark har offentliggjort sine priser for 2013 – og de er identiske med 2012-priserne.

 

Dog er der for dagblade en forhøjelse af nogle tillæg – bl.a. stiger prisen for at få uddelt en meddelelse om, at en avis ikke udkommer, med 25 øre.

 

For de lokale ugeblade bliver det dyrere at sende adresserede eksemplarer – mens der ikke røres ved prisen for den uændrede omdeling.

 

Danske Medier ser de uændrede priser som udtryk for, at konkurrencen fra andre distributører nu begynder at påvirke Post Danmarks prissætning.

 

Post Danmarks takster for 2013 kan ses på http://www.postdanmark.dk/da/Erhvervspost/Breve/priser/Sider/priser.aspx#tab2

 

Læs hele nyhedsbrevet online