Udfordringer for journalistuddannelserne

Praktikordningerne og praktiktid på 18 måneder under pres

7. april, 2017 | Leder

Landets tre journalistuddannelser er udfordret af, at et stadig stigende antal af de studerende ikke kan få en praktikplads og dermed forsinkes i deres uddannelse eller i værste fald må forlade uddannelsen.

 

Alt tyder således på, at ca. 85 studerende onsdag efter påske må forlade store match-dag, som er dagen, hvor praktikantansættelser sker, uden at have en praktikplads 1. august i år, Det er et stigende problem for de studerende, for uddannelserne og for mediebranchen.

 

For mediebranchen er det af største betydning, at den fremover får en arbejdskraft, som har en både teoretisk og praktisk uddannelse af høj kvalitet og får et varieret udbud af færdiguddannede med en forskellig baggrund.

 

Og et særkende for den største og ældste af uddannelserne – den på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) – er en høj faglighed knyttet tæt sammen med et 18 måneders praktikforløb, som gør, at den studerende udvikler sine faglige færdigheder i den praktiske virkelighed.

 

Denne 18 måneders praktik er truet af de manglende antal praktikpladser. Uddannelses- og Forskningsministeriet har meddelt, at de vil reducere praktiktiden på DMJX til 12 måneder for at skaffe 100 ekstra praktikpladser.

 

En enig mediebranche – både virksomheder, Danske Medier, Dansk Journalistforbund – har vendt sig herimod og ønsket at bevare de 18 måneders praktik.

 

Derfor har bestyrelsen for DMJX i enighed truffet en beslutning, der gør det muligt at bevare de 18 måneders praktik. Bestyrelsen har besluttet at søge ministeriet om tilladelse til at gennemføre forsøg med 12 måneders praktik fra 2019, dvs. for dem der starter på uddannelsen til sommer. Forsøget, der maksimalt strækker sig over en femårig periode, sættes kun i gang, hvis der fortsat er praktikmangel i 2019.

 

Denne beslutning giver tid til at få skabt vilkår for praktikken, der gør det attraktivt for medievirksomheder at ansætte flere praktikanter og også attraktivt for nye medier at oprette praktikpladser.

 

Den største barriere er, at en praktikant skal have 16.600 kr. om måneden i løn, og det på et marked, hvor der går universitetspraktikanter på SU på virksomheder, og hvor startlønnen for uddannede journalister mange steder kun er 5.000-10.000 kr. højere end en praktikant.

 

Danske Medier vil af hensyn til de studerende, uddannelserne og branchen selv opfordre til, at der ved de forhandlinger om praktikvilkår, der skal finde sted efter sommerferien mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DR, TV 2 og Journalistforbundet findes løsninger, som gør det så attraktivt at oprette (og bevare) praktikpladser, at det vil være muligt at bevare praktik i 18 måneder.

Læs hele nyhedsbrevet online