Udlodning fra Foreningen Bladudgiverfonden

Fondens bestyrelse tager stilling til eventuelle ansøgninger en gang om året.

28. april, 2016 | Annoncer

Foreningen Bladudgiverfonden kan støtte projekter, der tjener til ”højnelse af reklamens og markedsføringens standard og anseelse i Danmark og til aktiviteter til gavn for den danske private mediebranche”.

Fondens bestyrelse tager stilling til eventuelle ansøgninger en gang om året.

Ansøgninger, der ønskes behandlet i år, sendes pr. mail til administrationschef Gert Højer Petersen senest 15. maj. De skal omfatte 1) en kortfattet projektbeskrivelse på højst to A4-sider, 2) en ligeledes kortfattet beskrivelse af, hvordan ansøgningen bidrager til formålet i vedtægterne og 3) et gennemarbejdet budget.
Der kan ikke forventes støtte til fremme af enkelte virksomheders projekter.

Der gives ikke begrundelse for afslag.