Vær med til at skabe fremtidens mediemålinger

Af Analysechef Pernille Sonne, Berlingske Media, formand for Analyseudvalget i Danske Medier

31. august, 2012 | Synspunkt

 Etableringen af Danske edier i foråret 2012 var samtidig startskuddet til etablering af et fælles analyseforum i mediebranchen, der med repræsentanter fra mange forskellige medier og mediemålinger skal være med til at udvikle og præge fremtidens mediemålinger i  Danmark.

 

Danmark har i en årrække været meget langt fremme med mediemålinger og på mange områder haft nogle af de bedste mediemålinger i verden.  Ejerskabet til mediemålingerne er forskelligt fra måling til måling. I de fleste målinger står flere parter bag både fra medie- og bureausiden, og Danske Medier er aktive aktører i næsten alle målinger.  Netop den brede opbakning har sikret høj kvalitet, dedikation og stor succes med opbygning af troværdige branchestandarder, der  er omdrejningspunktet for fordelingen af en stor del af det danske reklameforbrug  og samtidig bidrager med værdifuld viden om medieforbrugerne til alle interessenter.

 

Men spørgsmålet er, hvad kravene er til fremtidens mediemålinger.   

 

Medieadfærden forandres markant i disse år, og nye platforme ser løbende dagens lys, samtidig med at platforme i højere grad integreres. Globaliseringen har skabt et øget behov for en international orientering af mediemålingerne, samtidig med at samhandlen mellem  annoncører, mediebureauer og medier udvikles og optimeres i disse år. Alle disse forhold stiller nye krav til mediemålingerne og særligt til måling på tværs af alle medieplatforme – traditionelle såvel som nye.

 

Udviklingsmulighederne og fremtidsudsigterne for de danske mediemålinger blev debatteret på et dagslangt Visionarium 27. juni 2012 hos Danske Medier med 37 deltagere fra medier, bureauer, leverandører og organisationer samt indlæg fra eksperter og kollegaer i Sverige og Norge.  Her blev der taget hul på nogle centrale diskussioner samt konkretiseringer af udfordringerne og krav til fremtidens mediemålinger som et værdifuldt indspark til det mere langsigtede strategiske arbejde med mediemålingerne. Der er bred enighed om, at arbejdet skal påbegyndes på det politiske og målestrategiske niveau, samtidig med at de markedsmæssige og teknologiske udfordringer skal udforskes.

 

Det er ikke en opgave, der kan løses i løbet af én dag. Derfor er der behov for, at alle trækker i arbejdstøjet og går ind i arbejdet med åbent sind  og bakker op om vigtigheden af den koordination og omlægning af analysevirksomheden, som Danske Medier ved fusionen har valgt at prioritere som et væsentligt indsatsområde En omlægning, vi alle har behov for, hvad enten man er annoncør, bureau eller medie, og som vil give os mulighed for at skabe et vidensgrundlag  om de danske mediebrugere, som svarer til medieforbruget anno 2012. 

 

 

 

 

 

 

Læs hele nyhedsbrevet online