Publikationer

Vejledning om behandling og beskyttelse af personoplysninger og persondataforordningen

Vejledning om behandling og beskyttelse af personoplysninger

Databeskyttelsesforordningen har rejst mange spørgsmål om, hvordan man kan forberede sig på de nye regler, der gælder fra maj 2018.
Danske Medier har derfor udarbejdet en vejledning til de nuværende regler, der er en god start på området.
Rapporten er eksklusiv for medlemmer af Danske Medier og kan rekvireres ved at kontakte Rasmus Roed Borg

 

 

rapport om DR og de regionale tv stationer

DR og de regionale TV 2-stationer – i konkurrence med de private medier

Rapporten samler dokumentation og realiserede data vedrørende statsmediernes digitale tilstedeværelse og betydningen heraf.
Tallene taler deres klare sprog. Igennem de seneste år er statens medier blevet stadig mere dominerende, når det gælder økonomisk størrelse og antallet af journalister.
Hent rapporten

 

 

Danske_Mediers-aarsberetning_2015-2016

Danske Mediers Årsberetning 2015-2016

Pressefrihed, statens medier, digital transformation, persondata, dataindsamlingsaftaler, sponseret indhold, bannerstandarder, medieansvar, retten til at blive glemt og revision af markedsføringsloven – er eksempler fra året der gik på områder, der har fyldt i Danske Mediers arbejde. Hent rapporten

 

 

Danske_Medier-Online-Markedsstatistik-2015

Danske Mediers Online Markedsstatistik 2015

Den samlede digitale annoncering runder seks mia. kr. i 2015. Samtidig holdes en pæn vækstrate, samlet set steg den digitale annoncering med lidt over 680 mio. kr. 2015 svarende til en fremgang på 12,5 procent.
Hent rapporten

 

 

 

Danske_Mediers-aarsberetning_2014-2015

Danske Mediers Årsberetning 2014-2015

Persondata, medieaftale, reklameafgift, DAB Blok 3, cookies, magasinmoms, medieansvar, kildebeskyttelse, digitalisering, ytringsfrihed – har i det forløbne år fyldt meget i Danske Mediers arbejde.
Hent rapporten

 

 

Danske_Medier-Online-Markedsstatistik-2014

Danske Mediers Online Markedsstatistik 2014

Den samlede online annonceomsætning i Danmark steg sidste år med 10,8 pct. og er nu på knap 5,5 mia. kr., viser Danske Mediers årlige online markedsstatistik.
Hent rapporten

 

 

 

Mobil Annoncering i Danmark

Mobil Annoncering i Danmark

Rapporten om mobilannoncering i Danmark viser, at både medier, annoncører og bureauer ikke udnytter mobilmarkedets fulde potentiale. Danske Mediers egen Mobile Advertising Study samt tilsvarende undersøgelser i USA og i andre europæiske lande dokumenterer, at effekten af mobilannoncering er fuldt på højde med traditionel bannerannoncering på desktopcomputere.
Hent rapporten

 

 

Online Markedsstatistik 2013

Online Markedsstatistik 2013

Rapporten er udarbejdet af Danske Medier i samarbejde med Deloitte på baggrund af indberetninger fra medlemmer af Danske Medier samt markedsestimater, der bygger på viden indsamlet blandt brancheaktører.
Alle undersøgelsens estimater er foretaget af Danske Medier og er anført eksplicit.
Hent rapporten

 

 

Danske_Mediers-aarsberetning_2013-2014

Danske Mediers Årsberetning 2013-2014

Danske Medier kunne i maj 2013 holde sin første ordinære generalforsamling.
Det har været to år, hvor branchen har været stillet over for store udfordringer, som Danske Medier har varetaget på fællesskabets vegne.
Hent rapporten

 

 

Plads til private medier

Plads til private medier

Kan et demokrati leve med, at statens egne medier er altdominerende på mediemarkedet? Det bliver virkelighed, hvis det politiske flertal ikke griber ind.
Danske Medier præsenterer i denne publikation en række forslag til, hvordan balancen mellem private og statslige medier kan sikres, så der fremover både vil være plads til de private og statslige medier.

Hent rapporten

 

 

Presseetiske regler

Presseetiske regler

Folderen beskriver de vejledende regler for god presseskik samt reglerne for genmæle.
Materialet er udgivet i samarbejde med Dansk Journalistforbund med ønsket om at gøre de presseetiske regler mere synlige blandt branchens udøvere og i offentligheden. De vejledende regler for god presseskik er blevet justeret i 2013, så de tager højde for den digitale udvikling i medierne og den måde, hvorpå medieforbruget har ændret sig.

Hent rapporten

 

 

Redaktørens Lovsamling

Redaktørens lovsamling (ny vs. nov ´16)

Danske Medier har samlet alle love eller uddrag af love, som er relevante for medierne til redaktionelt brug i en lovsamling.
Samlingen omfatter offentlighedsloven, retsplejeloven, straffeloven, medieansvarsloven, vejledende regler for god presseskik og lov om massemediers informationsdatabase.

Hent rapporten

 

 

Danske_Mediers-aarsberetning_2012-2013

Danske Mediers Årsberetning 2012 – 2013

13. marts 2012 dannede syv danske medieforeninger Danske Medier med det formål at skabe bedre vilkår for privatejede medier på et marked, hvor konkurrenterne er internationale giganter og statslige medier.

Hent rapporten

 

 

publikation-notat-god-presseskik

Notat om justering af de vejledende regler for god presseskik

Efter folketingshøringen om medieansvar 9. maj 2012 nedsatte Dansk Journalistforbund og Danske Medier et udvalg, der skal udarbejde forslag til justering af de gældende vejledende regler for god presseskik. De justerede regler skal godkendes af DJ’s og DM’s kompetente forsamlinger.

Hent rapporten

 

 

Styr på statens medierStyr på statens medier
Danske Mediers oplæg til mediestøtteforhandlingerne 2014.
Dette notat beskriver Danske Mediers position i forhold til DR og de regionale TV 2-stationer. TV 2/Danmark, der overvejende opererer på markedsvilkår, er ikke i samme grad som DR og de regionale TV 2-stationer i Danske Mediers søgelys.
Hent rapporten

 

 

Internettet og folketingsvalget 2011

Internettet spiller en større og større rolle i valgkampe. Med denne rapport er der inspiration af hente for de opstillede. Danske Medier – den gang FDIM – fik efter Folketingsvalget 2011 en række forskere til at se nærmere på, hvordan danskerne benyttede internettet under valgkampen.

Hent rapporten

 

 

Danskernes brug af internettet 2012Danskernes brug af internettet 2012
Danske Mediers rapport viser, hvor flittigt danskerne bruger internettet til indhentning af nyheder og information, hvordan internettet er en integreret del af danskernes hverdag, samt at brug af nyheder og tjenester i stigende grad sker på mobile platforme.

Hent rapporten