Danske Mediers bestyrelse

Stig Kirk Ørskov(formand), adm. direktør – JP/Politikens Hus
Jesper Rosener (næstformand), adm. direktør – Jysk Fynske Medier
Gitte Hejberg, chef for FOA Medier og ansvh. chefredaktør – Fagbladet FOA
Alex Nielsen, adm. direktør og ansvh. chefredaktør – Mediehuset Herning Folkeblad
Stine Carsten Kendal, adm. direktør – Information
Ole Søndergaard, adm. direktør – Radio ABC-gruppen
Thorkil Christensen, udgiver og redaktør – Aars Avis

Sekretariatet
Ebbe Dal, adm. direktør – Danske Medier
Bolette Bang Ingrisch, direktionssekretær