Publicistiske virksomheder

 

Fordele for medlemmer – Danske Medier samler mediebranchen

 

Danske Medier er en fusion mellem syv foreninger, som hidtil har varetaget interesserne for de forskellige medietyper – fra dagblade til digitale medier, fra radioer til fagmedier og magasiner. Kræfterne er nu samlet, og Danske Medier varetager derfor interesser på tværs af mediekanaler. Sammen er vi stærkest i arbejdet med at skabe de bedste rammer for medievirksomhederne.

 

Som medlem er du med til at påvirke den politiske regulering af mediernes område. Det seneste år har Danske Medier bl.a. været aktiv med politisk interessevaretagelse inden for områder som cookieregulering, databeskyttelsesforordning, reklameafgift, offentlighedslov, medieansvar og revision af de presseetiske regler.

 

Vi tilbyder vores medlemmer en række ydelser og rådgivning.

 

Eksempelvis rådgivning inden for:

– Medieansvar
– Ophavsret
– Markedsføringsret: Spamregler, hvem må man sende nyhedsbreve til, regler for konkurrencer, abonnement m.v.
– Distribution – både analogt og digitalt
– Uddannelse – efteruddannelse
– Valg af publiceringsplatform

 

Danske Medier hjælper dig med at udvikle din forretning ved at formidle viden og andres erfaringer til medlemmerne. Det sker primært gennem en omfattende konference-, kursus- og seminarvirksomhed, som har til formål at give medlemmerne inspiration og viden om nye tegn og tendenser i medieverdenen. Der holdes over 30 arrangementer om året.

 

Erfaringer og viden formidles også gennem et ugentligt nyhedsbrev, som bringer nyt fra mediebranchen – og det suppleres af målrettede orienteringsskrivelse med information af betydning for de enkelte medlemmer. Danske Medier følger den digitale udvikling tæt og søger at skabe grundlag for at dokumentere brug af brug af nye devices som bl.a. mobile platforme – og arbejder med udvikling af bæredygtige forretningsmodeller på det digitale område.

 

Danske Medier har igangsat et projekt Danske Medier Mobil, der har til formål at medvirke til at udvikle det mobile marked bl.a. ved at opsamle og videreformidle tegn, tendenser og analyser om den mobile udvikling fra ind- og udland.

 

Dokumentation af danskernes medieforbrug gennem valide oplagstal, læsertal, lyttertal og brugertal er en vigtig opgave for Danske Medier. Foreningen har oprettet et selskab Danske Mediers research, som sikrer ensartede valutaer for brugen af de forskellige platforme til en rimelig pris for medlemmerne.