Dagspressens Fond

Fristen for indsendelse af ansøgninger er 1. oktober.

 

Ansøgninger

Dagspressens Fond er oprettet i 1977 og støtter en række formål til fælles gavn for de danske aviser.

 

I fondens fundats § 2 er angivet retningslinier for fondens virksomhed med hensyn til indkomne ansøgninger:

 

Til bedømmelse af indkomne ansøgninger holdes normalt et årligt bestyrelsesmøde i oktober måned. Dog kan der indkaldes til et ekstraordinært forårsmøde, hvis administrationen skønner, der er behov for det.

 

Der kan ydes støtte til uddannelse med henblik på virke for dagspressen og dermed beslægtet virksomhed samt til videnskabeligt arbejde eller indsats af lignende karakter – til institutioner, foreninger, bladvirksomheder og enkeltpersoner

 

Der ydes ikke støtte under grunduddannelser, ligesom der nøje skelnes mellem støtte til studierejser/ophold og reportagerejser. Sidstnævnte støttes ikke.

 

Normalt ydes der kun støtte én gang til samme person – for samme projekt.

 

Hent ansøgningsskema her:

Ansøgningsskema Dagspressens Fond

 

Bestyrelse

Bestyrelsen, som bl.a. indstilles af de politiske redaktørforeninger (angivet i parentes), består af:

 

Chefredaktør, adm. direktør Erik Bjerager, Kristeligt Dagblad, (Danske Medier) (formand)

Kulturredaktør Mette Davidsen-Nielsen, Politiken, (Danske Medier)

Chefredaktør, Ole Dall, Skive Folkeblad, (Den Radikale Venstrepresse)

Chefredaktør Palle Høj, Frederiksborg Amts Avis, (Venstres Redaktørforening)

Thomas Suenson, (Den Konservative Presseforening)

Udgaveredaktør Mogens G. Madsen, (Foreningen af Venstreblade i DK)

Ansvh. chefredaktør, Troels Mylenberg, Jysk Fynske Medier, (Danske Medier)

Adm. direktør, Ebbe Dal, Danske Medier (sekretær)

 

Se vedtægter her:
Vedtægter pr. 031213