Humanitær rabat

Humanitærrabat var en ordning, hvor Danske Medier (Danske Dagblades Forening) kunne godkende annoncører til at opnå humanitærrabat ved blade tilsluttet foreningen.

 

Som berettiget til humanitærrabat godkendtes registrerede, folkelige/frivillige foreninger og organisationer dækkende hele landet, og som havde et humanitært eller sygdomsbekæmpende formål. Foreningernes og organisationernes arbejde skulle være karakteriseret af velgørenhed og hjælp til mennesker i nød.

 

Ordningen er i dag afskaffet.